Obres exposades / Obras expuestas / Works

LA SOCIALITZACIÓ DE LA VIOLÈNCIA/ LA SOCIALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA/ THE SOCIALISATION OF VIOLENCE

102.2
Martha Rosler
Giacometti, sèrie “Portant la guerra a casa: Casa bonica” / Giacometti, serie “Traer la guerra a casa: Casa bonita” / Giacometti, series “Bringing the war home: House beautiful”
1967-1972
Fotocollage imprès sobre fotografia en color
Cortesia de la Galerie Anne de Villepoix, París

102.3
Martha Rosler
Netejant les cortines, sèrie “Portant la guerra a casa: Casa bonica” / Limpiando las cortinas, serie “Traer la guerra a casa: Casa bonita” / Cleaning the drapes, series “Bringing the war home: House beautiful”
1967-1972
Fotocollage imprès sobre fotografia en color
Cortesia de la Galerie Anne de Villepoix, París

102/4
Martha Rosler
Fugida de vacances, sèrie “Portant la guerra a casa: Casa bonica” / Huida de vacaciones, serie “Traer la guerra a casa: Casa bonita” / Vacation Getaway, series "Bringing the War Home: House Beautiful"
1967-72
Fotocollage imprès sobre fotografia en color
Cortesia de la Galerie Anne de Villepoix, París

94.1
Agustí Centelles
Nens jugant a la guerra / Niños jugando a la guerra / Children playing war games
Montjuïc, Barcelona, 1936
Arxiu Agustí Centelles, Barcelona

Els nens juguen a la guerra, també als països en guerra. De vegades hi juguen amb armes de debò, d'altres s'ensinistren com a soldats de debò amb armes de joguina. En moltes guerres són soldats amb armes que maten.

Los niños juegan a la guerra, y lo hacen también en países en guerra. A veces juegan con armas de verdad, otras veces se entrenan como soldados de verdad con armas de juguete. En muchas guerras son soldados con armas de matar.

Children play war games, even in countries at war. Sometimes, they play with real weapons and, at other times, they train as real soldiers with toy weapons. In many wars, they are soldiers with weapons that can kill.

75.8
Raymond Depardon
Nens jugant a “aixecar el mur” / Niños jugando a “levantar el muro" / Children playing at "building the wall"
Berlín Occidental, 1962
Raymond Depardon / Magnum Photos / Contacto

162.1
Peter Turnley
Nen amb un fusell de joguina / Niño con un fusil de juguete / Boy holding home-made toy gun
Gaza, 1993
Corbis / Cover Barcelona

167.3
Betty Press
Nens a punt de representar un “psicodrama” / Niños a punto de representar un “psicodrama” /
Boys stand ready to perform a “psycho-drama”
Ruanda, 1994
UNICEF

167.4
Roger Lemoyne
Dos nens juguen amb peces d'armes a les escales d'un edifici de Berat / Dos niños juegan con piezas de armas en las escaleras de un edificio de Berat / Two boys play with gun parts on the steps of a building in the southern town of Berat
Sud d'Albània, anys 1990
UNICEF

5/45
Francisque Poulbot
Regal de joguines / Regalo de juguetes / Gift of toys
1911-1918
Litografia
Imperial War Museum, Londres

308. 1
David Levinthal
Sèrie “Hitler se'n va cap a l'Est” / Serie “Hitler se va hacia el este” / “Hitler moves East” series
1975-1977
Pel·lícula Kodalith
Cortesia de l'artista i Galerie Xippas, París

308. 2
David Levinthal
Sèrie “Hitler se'n va cap a l'Est” / Serie “Hitler se va hacia el este” / “Hitler moves East” series
1975-1977
Pel·lícula Kodalith
Cortesia de l'artista i Galerie Xippas, París

308. 3
David Levinthal
Sèrie “Hitler se'n va cap a l'Est” / Serie “Hitler se va hacia el este” / “Hitler moves East” series
1975-1977
Pel·lícula Kodalith
Cortesia de l'artista i Galerie Xippas, París

308. 4
David Levinthal
Sèrie “Hitler se'n va cap a l'Est” / Serie “Hitler se va hacia el este” / “Hitler moves East” series
1975-1977
Pel·lícula Kodalith
Cortesia de l'artista i Galerie Xippas, París

308. 5
David Levinthal
Sèrie “Hitler se'n va cap a l'Est” / Serie “Hitler se va hacia el este” / “Hitler moves East” series
1975-1977
Pel·lícula Kodalith
Cortesia de l'artista i Galerie Xippas, París

308. 6
David Levinthal
Sèrie “Hitler se'n va cap a l'Est” / Serie “Hitler se va hacia el este” / “Hitler moves East” series
1975-1977
Pel·lícula Kodalith
Cortesia de l'artista i Galerie Xippas, París

207.8
Larry Burrows
“As the bombing stops-This girl Tron”, coberta de la revista Life / “As the bombing stops-This girl Tron”, cubierta de la revista Life / “As the bombing stops-This girl Tron”, Life magazine cover
8 de novembre de 1968

102/8
Martha Rosler
Cuina amb franja vermella, sèrie “Portant la guerra a casa: Casa bonica” / Cocina con banda roja, serie “Traer la guerra a casa: Casa bonita” / Red Stripe Kitchen, series "Bringing the War Home: House Beautiful"
1967-72
Fotocollage imprès sobre fotografia en color
Cortesia de la Galerie Anne de Villepoix, París

102.5
Martha Rosler
Tron (amputada), sèrie “Portant la guerra a casa: Casa bonica” / Tron (amputada), serie “Traer la guerra a casa: Casa bonita” / Tron (amputee), series “Bringing the war home: House beautiful”
1967-1972
Fotocollage imprès sobre fotografia en color
Cortesia de la Galerie Anne de Villepoix, París

102.9
Martha Rosler
Descans reparador, sèrie “Portant la guerra a casa: Casa bonica” / Descanso reparador, serie “Traer la guerra a casa: Casa bonita” / Beauty rest, series “Bringing the war home: House beautiful”
1967-1972
Fotocollage imprès sobre fotografia en color
Cortesia de la Galerie Anne de Villepoix, París

208.1
Antoni Miralda
Banc / Banco / Bench
1968
Guix i plàstic
Collection Durand-Ruel, Paris
Daniel Reeves amb Jon L. Hilton, Smothering dreams, 1981
Vídeo, 22'05''
Cortesia d'Electronic Arts Intermix, Nova York

L'artista Dan Reeves, veterà de la guerra del Vietnam, desvetlla els mecanismes de condicionament agressiu que impregnen els jocs infantils, alimentats pels estereotips de la cultura popular. Aquesta obra autobiogràfica va ser molt aplaudida per la crítica en un moment en què el videoart encara es trobava en vies de consolidació.

El artista Dan Reeves, veterano de la guerra de Vietnam, desvela los mecanismos de condicionamiento agresivo que impregnan los juegos infantiles, alimentados por los estereotipos de la cultura popular. Esta obra autobiográfica fue acogida con gran aplauso de la crítica en un momento en que el videoarte estaba todavía en proceso de consolidación.

The artist Dan Reeves, a Vietnam War veteran, reveals the mechanisms of aggressive conditioning which pervade children's games, nourished by the stereotypes of popular culture. This autobiographical work was greeted with enormous critical acclaim at a time when video art was still being consolidated.

282/1
Pistola-projector de cinema “Auto-Magic” / Pistola-proyector de cine “Auto-Magic” / Auto-Magic picture gun
c . 1939
Metall i cartró
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/2
Joc de punteria "La reconquesta d'Espanya" / Juego de puntería "La reconquista de España" / “The Reconquest of Spain” shot game
1939
Fusta envernissada, cartró litografiat, vidre i metall
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/3
Joc de punteria "Pla general de la guerra París-Berlín" / Juego de puntería "Plan general de la guerra París-Berlín" / “General plan of the Paris-Berlin war” shot game
Fusta, cartró litografiat i vidre
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/9
Soldats apuntant amb rifles / Soldados apuntando con rifles / Soldiers aiming with rifles
1916
Pasta
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/12
Joc de guerra "L'entrada a Madrid" / Juego de guerra "La entrada en Madrid" / “The entry into Madrid” war game
1940
Cartró litografiat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.6
Tancs i furgons militars / Tanques y furgones militares / Military tanks and trucks
c. 1942
Fusta pintada, metall
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.10
Ninots robot “Zanbot, Gundam i Daikengo” / Muñecos robot "Zanbot, Gundam y Daikengo” /
"Zanbot, Gundam and Daikengo” robots
1980-1981
Plàstic
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.7
Ninots soldat / Muñecos soldado / Toy soldiers
1939
Teixit, fusta, pell, metall
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.11
Milicià / Miliciano / Militiaman
1936-1937
Llauna litografiada
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282. 5
Joc de punteria “Ales victorioses” / Juego de puntería "Alas victoriosas" / "Victorious wings" shot game
1930
Plom pintat i cartró litografiat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.8
Francesc Abad
Jocs d'escacs / Juego de ajedrez / Chess set
1989
Fusta pintada i envernissada, plàstic
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.4
Joc de punteria “Pla dels aliats” / Juego de puntería "Plan de los aliados" / "Allied plan" shot game
1945
Fusta, vidre i metall
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

70.16
Joc de vint-i-quatre cubs que representa les atrocitats alemanyes i que barreja objectes típics de la infància amb un contingut molt violent / Juego de veinticuatro cubos que representa las atrocidades alemanas y que mezcla objetos típicos de la infancia con un contenido altamente violento / Set of 24 cubes depicting German atrocities combining typical childhood objects and extremely violent contents
1915-1919
Fusta i paper
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70.5
“Rentada final”. Joguina de fusta animada on un soldat francès, a l'esquerra, i un soldat britànic, a la dreta, enfonsen per torns els caps de Guillem II, Francesc Josep I i Mustafà Kemal en una cuba /
“Lavado final”. Juguete de madera animado en el que un soldado francés, a la izquierda, y un soldado británico, a la derecha, hunden por turnos las cabezas de Guillermo II, Francisco José I y Mustafá Kemal, en una cuba / “Final wash”. Animated wooden toy: a French soldier on the left and a British soldier on the right dunk the heads of Wilhelm II, Franz-Joseph I and Mustapha Kemal in a washtub during the “final wash”.
1914-1915
Fusta i paper imprès
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70/6
Empassaboles de paper maixé. Les boles llançades a la boca del "veterà" cauen a les caselles numerades 1 o 2 / Tragabolas de papel maché . Las bolas lanzadas a la boca del "veterano" caen en las casillas numeradas 1 o 2 / Papier mâché Aunt Sally. The balls thrown into the “veteran's” mouth fall into slots 1 or 2
Fusta i paper maixé
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70/38
“Gare au 75”. Joc de punteria sobre siluetes de soldats alemans / “Gare au 75”. Juego de puntería sobre siluetas de soldados alemanes / “Gare au 75”. Shot game with silhouettes of German soldiers
Fusta i metall
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

207/12
Miniatures militars de col·leccionisme “M1A1 Abrams TM; 24a. Divisió d'Infanteriadels EUA, Kuwait 1991” / Miniaturas militares de coleccionismo “M1A1 Abrams TM; 24ª División de Infantería de los EEUU, Kuwait, 1991” / “U.S. M1A1 Abrams TM; 24th Infantry Division, Kuwait 1991” collector's miniatures
2003
Col·lecció Francesc Torres

207/13
Miniatures militars de col·leccionisme “Divisió Aerotransportada 101 dels EUA, Kuwait 1991” / Miniatures militars de col·leccionisme “División Aerotransportada 101 de los EEUU, Kuwait 1991” / “U.S. 101st Airborne Division, Kuwait 1991” collector's miniatures
2003
Col·lecció Francesc Torres

301/1
Cornet Metal Products
Maquetes per a reconeixement de vaixells / Maquetas para reconocimiento de barcos /
Ship recognition models
c . 1942
Fusta policromada i plom
Naval Surface Warfare Center, West Bethesda, Maryland

Amb l'aparença d'una joguina, es tracta d'un objecte d'ús militar: un equip d'ensinistrament per reconèixer els diversos tipus de vaixells.

Con apariencia de juguete, se trata de un objeto de uso militar: un equipo de entrenamiento para reconocer los diversos tipos de barcos.

Although it looks like a toy, this is an object of military use: a training kit for recognising different types of ships.

305.1
Jake i Dinos Chapman
Escupo a la teva tomba III / Escupo sobre tu tumba III / I spit on your grave III
2000
Resina de poliester i pintura a l'esmalt
Cortesia dels artistes i Jay Jopling / White Cube, Londres

305.2
Jake i Dinos Chapman
Holocaust caníbal II / Holocausto caníbal II / Cannibal holocaust II
2000
Poliester i laca
Cortesia dels artistes i Jay Jopling / White Cube, Londres

305/3
Jake i Dinos Chapman
El primer que pugi el pal, el picarà un voltor al cap / Al primero que suba al poste, le picará un buitre en la cabeza / First up the pole gets pecked on the head by a vulture
2001
Resina de polièster i pintura d'esmalt
Cortesia dels artistes i Jay Jopling / White Cube, Londres

305/4
Jake i Dinos Chapman
Algú vol un kebab? / ¿Alguien quiere un kebab? / Kebab Anyone?
2001
Resina de polièster i pintura d'esmalt
Cortesia dels artistes i Jay Jopling / White Cube, Londres

 

LA CONSTRUCCIÓ DE L'ENEMIC / LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO/ THE CONSTRUCTION OF THE ENEMY

309.1
Despatx d'Adolf Hitler / Despacho de Adolf Hitler / Adolf Hitler's office
Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlín

306.1
Jalón Ángel
Retrat de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra / Retrato de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra / Portrait of Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
Sèrie - Forjadores del imperio , Imprenta Arte, Bilbao, c . 1937
Biblioteca Nacional de España, Madrid

185.6
Micròfon utilitzat pel general Queipo de Llano / Micrófono usado por el general Queipo de Llano / Microphone used by General Queipo de Llano
c. 1936
Museo del Ejército, Madrid

Les emissions de ràdio del general Queipo de Llano durant la Guerra Civil Espanyola són un dels primers exemples d'ús dels mitjans de comunicació com a arma de guerra.

Las emisiones de radio del general Queipo de Llano durante la Guerra Civil Española son uno de los primeros ejemplos del uso de los medios de comunicación como arma de guerra.

The radio broadcasts by General Queipo de Llano during the Spanish Civil War are one of the first examples of the way in which the media were used as a weapon of war.

144/6
George Grosz
La transmissió de l'Esperit Sant (Làmina 9 de la carpeta "Fondo") / La transmissión del Espíritu Santo (Lámina 9 de la carpeta "Fondo") / The transmission of the Holy Ghost (Plate 9 from the portfolio “Backdrop”
1928
Litografia
George Grosz Estate, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

88.1 / 88.2 / 88.3 /88.4 / 88.5 / 88.6 / 88.7 / 88.8 / 88.9 / 88.10 / 88.11
Bombarders de Tokio brunzeixen sobre la Muntanya Sagrada / Bombarderos de Tokio zumban sobre la Montaña Sagrada / Tokio Bombers Drone Over Sacred Mountain, núm. 170

Espases i baionetes xoquen en una lluita sagnant / Espadas y bayonetas chocan en una lucha sangrienta / Swords and Bayonets Clash in Bloody Fight, núm. 151

Desembarassant el camp de batalla per a l'acció a Xina / Despejando el campo de batalla para la acción en China / Clearing the battlefield for action in China, núm. 148

Aviadors destrueixen el pont de fusta per atrapar uns japonesos / Aviadores destruyen el puente de madera para atrapar a unos japoneses / Airmen Destroy Pontoon bridge to Trap Japs, núm. 147

La barrera del riu és un parany mortal per als xinesos que fugen / La barrera del río es una trampa mortal para los chinos en fuga / River Gate is Death Trap for Chinese in Rout, núm 78

Soldat ebri de vi mata uns veïns del poble / Soldado ebrio de vino mata a unos vecinos del pueblo / Wine-sotted Soldier kills Villagers, núm. 123

Els japonesos torturen els rojos després de l'armistici / Los japoneses torturan a los rojos tras el armisticio / Japs torture Reds after armistice, núm. 265

Els nens famolencs de la Xina / Los niños hambrientos de China / The Starving Children of China, núm. 74

Els japonesos bombardegen un orfenat a Kashing. La música de la mort/ Los japoneses bombardean un orfanato en Kashing. La música de la muerte / Japanese Bomb Orphanage at Kashing The Music of Death, núm. 18

Metrallers japonesos cacen un aviador que neda / Ametralladores japoneses dan caza a un aviador que nada / Jap Machine-Gunners Pursue Swimming Airmen, núm. 270

La música de la mort / La música de la muerte / The Music of Death, núm. 104

«Els horrors de la guerra», col·lecció de cromos de paquets de xiclet / “Los horrores de la guerra”, colección de cromos de paquetes de chicle / Bubble -gum cards collection “The horrors of war”, 1938

Imprès sobre cartró
Carl H. Scheele Collection, Arlington

Abans que els Estats Units entressin en guerra amb el Japó, el 1941, ja circulava la percepció dels japonesos com un enemic despietat. Aquests cromos mostren atrocitats dutes a terme pels japonesos a la Xina.

Antes de que Estados Unidos entrara en guerra con Japón en 1941, circulaba ya la percepción de los japoneses como un enemigo despiadado. Estos cromos muestran atrocidades cometidas por los japoneses en China.

Before the United States entered the war with Japan in 1941, the perception of the Japanese as a ruthless enemy was already circulating. These picture cards show the atrocities committed in China by the Japanese.

278.1 / 278.4 / 278.5 /278.6 / 278.7 / 278.8 / 278.9 / 278.10 / 278.11 / 278.12 / 278.13 / 278.14
J. Ibañez
Cap de moro / Cabeza de moro / Head of a Moor
Cap de moro / Cabeza de moro / Head of a Moor
Soldat d'avituallament / Soldado de avituallamiento / Supply soldier
Soldat pintor / Soldado pintor / Soldier painter
Soldat sabater / Soldado zapatero / Soldier shoemaker
Soldat de cavalleria / Soldado de caballería / Cavalry soldier
Sense títol / Sin título / Untitled
Cap de moro / Cabeza de moro / Head of a Moor
Cap de moro / Cabeza de moro / Head of a Moor
Soldat d'infanteria / Soldado de infantería / Infantryman
Cap de moro / Cabeza de moro / Head of a Moor
Cap de moro / Cabeza de moro / Head of a Moor
Ed. Victòria, N. Coll Salieti, anys 1920
Postal impresa
Col·lecció Pedro Parra, Barcelona

152.3
Globus terraqüi amb les zones que havien de ser ocupades per Alemanya marcades en marró. Del despatx de Hitler / Globo terráqueo con las zonas que debían ser ocupadas por Alemania marcadas en marrón. Del despacho de Hitler / Globe with the areas to be occupied by Germany coloured brown. From Hitler's office
c. 1939-1945
Central Armed Forces Museum, Moscou

Aquest globus terraqüi, que mostra acolorits d'un mateix color tots els territoris que s'havien d'incorporar al III Reich, és un regal rebut per Hitler que les tropes soviètiques van trobar al seu despatx.

Este globo terráqueo, que lleva coloreados en un mismo tono todos los territorios que debían incorporarse al Tercer Reich, es un regalo recibido por Hitler que las tropas soviéticas encontraron en su despacho.

This globe was a gift to Hitler and was found in his office by the Soviet troops. The areas shaded in the same colour represent all the territories which were to be part of the Third Reich.

245.1
Peça de roba estampada amb “estrelles de David” / Paño con las "estrellas de David" estampadas / Length of fabric with the shape of the “Jewish star” stamped out of it
1940-1943
Cotó
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

Peça de roba, original, de la qual es retallaven les insígnies que estaven obligats a lluir els jueus com a identificació als territoris ocupats pels nazis. Des del 2 de setembre de 1941 els jueus havien de portar l'estrella de David cosida a la roba.

Pieza de tela, original, de la cual se recortaban las insignias que estaban obligados a llevar los judíos como identificación en los territorios ocupados por los nazis. Desde el 2 de septiembre de 1941 los judíos debían llevar la estrella de David cosida en la ropa.

The insignia the Jews were forced to wear to identify them on Nazi-occupied territories were cut from this original piece of fabric. From 2nd September 1941, the Jews had to wear the Jewish star sewn onto their clothing.

5.18
John Kindness
Armadura sectària / Armadura sectaria / Sectarian armour
1994
Gravat, acer daurat i llautó
Imperial War Museum, Londres

Aquesta obra constitueix una crítica dels enfrontaments entre comunitats en el conflicte d'Irlanda del Nord. Els emblemes gravats en l'armadura/caçadora simbolitzen tots dos bàndols.

Esta obra constituye una crítica de los enfrentamientos entre comunidades en el conflicto de Irlanda del Norte. Los emblemas grabados en la armadura/cazadora simbolizan a los dos bandos.

This work is a criticism of the confrontations between communities during the troubles in Northern Ireland. The emblems engraved on the armour/flak jacket symbolise the two factions.

 

HOSTILITATS / HOSTILIDADES / HOSTILITIES

250.1
Andy Warhol
Camuflatge / Camuflaje / Camouflage
1986
Acrílic i tinta serigrafiada sobre tela
Founding Collection, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh

29/17
Vassilievitch Lentoulov
A l'agradable bosc d'Augustí / En el agradable bosque de Augustín / In Augustine's pleasant wood
1914
Litografia de color sobre paper
Tretyakov Gallery, Moscou

29/10
Vassilievitch Lentoulov
Un austríac ha rendit Lvov als alemanys / Un austríaco ha rendido Lvov a los alemanes / An Austrian gave up Lvov to the Germans
1914
Litografia de color sobre paper
Tretyakov Gallery, Moscou

29/15
Kasimir Malevich
Als afores de Varsòvia i de Grodno... / En las afueras de Varsovia y de Grodno... / On the outskirts of Warsaw and Grodno...
1914
Litografia de color sobre paper
Tretyakov Gallery, Moscou

29/16
Alemanys, malgrat que sou forts... / Alemanes, a pesar de ser fuertes... / Germans, even if you are strong...
1914
Litografia de color sobre paper
Tretyakov Gallery, Moscou

29/18
Vladimir Mayakovsky
El cosac se n'ha anat més enllà de Prout... / El cosaco se ha ido más allá de Prout.... / The Cossack has gone away beyond Prout...
1914
Litografia de color sobre paper
Tretyakov Gallery, Moscou

29/19
Kasimir Malevich
El xarcuter s'ha apropat de Lodzi... / El charcutero se ha acercado de Lodzi... / The pork butcher came along to Lodzi
1914
Litografia de color sobre paper
Tretyakov Gallery, Moscou

29. 9
Mijail Fiodorovitx Larionov
Soldat reposant / Soldado descansando / Soldier at rest
1911
Oli sobre tela
Tretyakov Gallery, Moscou

Larionov va ser sergent de l'exèrcit rus en la invasió de Prússia Oriental, on va ser ferit greument. Les seves alegres escenes de soldats descansant, inspirades en el seu servei militar, daten d'una època anterior a la guerra.

Larionov fue sargento del ejército ruso en la invasión de Prusia Oriental, donde fue gravemente herido. Sus alegres escenas de soldados descansando, inspiradas en su servicio militar, datan de una época anterior a la guerra.

Larionov was a sergeant in the Russian army during the invasion of Eastern Prussia, when he was seriously wounded. His happy scenes of soldiers resting, inspired by his military service, date from a period before the war.

23.6
Fernand Léger
Soldats d'infanteria que esperen l'hora de l'atac dins del seu refugi-caverna del barranc de Bazile, més avall de Douaumont / Soldados de infantería esperando la hora del ataque en su refugio-caverna del barranco de Bazile, más abajo de Douaumont / Foot soldiers waiting for the time to attack in their cave-shelter in Bazile below Douaumont
1916
Llapis, ploma i aiguada
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

Léger va ser sapador i portalliteres en la Primera Guerra Mundial; va participar en diverses batalles, de la del Marne a la de Verdun, on va sofrir una intoxicació per bombardeig de gasos. En una carta del 1915 diu d'aquesta guerra: «És pura abstracció, molt més pura fins i tot que la mateixa pintura cubista.»

Léger fue zapador y camillero en la Primera Guerra Mundial; participó en varias batallas, de la del Marne a la de Verdún, donde sufrió una intoxicación por bombardeo de gases. En una carta de 1915 dice de dicha guerra: «Es pura abstracción, mucho más pura incluso que la propia pintura cubista».

Léger was a sapper and stretcher-bearer during the First World War; he took part in several battles, including the Battle of the Marne and the Battle of Verdun, where he was gassed. In a letter from 1915, he described the war as: “pure abstraction, far purer than cubist painting itself”.

116.2
James Natchwey
Guatemala, 1983
Col·lecció de l'artista, Nova York

132.1
Brooks Kraft Photography
Pregària del consell de ministres del president Bush / Plegaria del consejo de ministros del presidente Bush / Bush cabinet prayer
23 març 2003
Brooks Kraft Photography, Washington

160.5
Don Mell
Un soldat iraquià surt del seu refugi subterrani per resar durant el ramadà, en el front del sud prop de l'illa de Majnoon / Un soldado iraquí sale de su refugio subterráneo para rezar durante el ramadán, en el frente sur cerca de la isla de Majnoon / An Iraqi soldier steps outside his dug-out to pray during Ramadan, on the southern front near Majnoon island
Guerra Iran-Iraq, 1984
AP / Radial Press

213.1
Adi Nes
Sense títol / Sin título / Untitled
1999
Cortesia de la Dvir Gallery, Tel Aviv

70.41
Submarí fet amb bales i elements recuperats / Submarino construido con balas y elementos recuperados / Submarine made from bullets and recovered elements
1916-1920
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70/4
Diari manuscrit francès, 33 exemplars manuscrits plegats / Periódico manuscrito francés, 33 ejemplares manuscritos doblados / Hand-written French newspaper, 33 folded, hand-written copies
1916-17-18
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

185.22
Detente en forma de llàgrima amb el cor de Jesús sagnant / Detente en forma de lágrima con el corazón de Jesús sangrante / Detente ( Bullet-stopper) in the shape of a tear with the bleeding heart of Jesús,
c . 1940
Llana dibuixada i pintada
Museo del Ejército, Madrid

185/23
Detente amb el cor de Jesús sagnant / Detente con el corazón de Jesús sangrante / Detente ( Bullet-stopper) with the bleeding heart of Jesus
c . 1940
Llana i setí pintat i brodat
Museo del Ejército, Madrid

185/19
Detente amb la imatge religiosa de Sant Josep amb el Nen / “Detente” con la imagen religiosa de San José con el Niño / Detente ( Bullet-stopper) with a religious image of Saint Joseph and the Holy Child
c . 1941
Cartró, plàstic i tèxtil
Museo del Ejército, Madrid

70.46
Crucifix fabricat amb bales en una trinxera i col·locat a la punta d'un casc alemany / Crucifijo fabricado con balas en una trinchera y colocado en la punta de un casco alemán / Crucifix made (in a trench) from bullets on the spike of a German helmet
1915
Coure
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

185/11
Gabriel Candel Ortega (divisionario)
Rosari de cordillet / Rosario de cordoncillo / Braid rosary
1942
Fibra vegetal trenada
Museo del Ejército, Madrid

185/27
Rosari de metralla / Rosario de metralla / S hrapnel rosary
c. 1942
Metall daurat
Museo del Ejército, Madrid

70/4
Diari manuscrit francès, 33 exemplars plegats / Periódico manuscrito francés, 33 ejemplares plegados / Hand-written French newspaper, 33 folded, hand-written copies
1916-17-18
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

5/39 - 5/47 - 5/48 - 5/49
Trèvol de quatre fulles / Trébol de cuatro hojas / Four-leaf clover
Porc de fusta / Cerdo de madera / Wooden pig
Amulet de sant / Amuleto de santo / Saint charm
Mona / Mono / Monkey
Col·lecció d'amulets de la sort de la primera guerra mundial / Colección de amuletos de la suerte de la primera guerra mundial / Amulets collection, World War I Lucky Charms
1914-1918
Imperial War Museum, Londres

Els amulets i els detente bala són recursos tradicionals dels soldats per fer fora la por de la mort. Estan presents en totes les guerres, però canvien segons les cultures i creences.

Los amuletos y los «detente bala» son recursos tradicionales de los soldados para ahuyentar el miedo a la muerte. Están presentes en todas las guerras, pero cambian según las culturas y creencias.

Amulets and “bullet stoppers” are traditional methods soldiers use to dispel their fear of dying. They are present in all wars, but change according to cultures and beliefs.

70/2
Objecte caricaturesc. La granada ha estat buidada de totes les seves peces i substàncies perilloses per servir de presó a Guillem II / Objeto caricaturesco. La granada ha sido vaciada de todas sus piezas y sustancias peligrosas para servir de prisión a Guillermo II / Caricature. The grenade has been emptied of all dangerous pieces and substances to create a prison for Kaiser William II
1914-1918
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

Alguns objectes d'artesania caricaturitzen l'enemic, com aquesta granada buidada per fer de presó per a Guillem II

Algunos objetos de artesanía caricaturizan al enemigo, como esta granada vaciada para servir de prisión a Guillermo II.

Some handmade objects caricaturise the enemy, such as this empty grenade meant to serve as a prison for Kaiser William II.

90/2
Master Sergeant James Fairfax
Escamot d'acció combinada / Pelotón de acción combinada / Combined Action Platoon
19 d'octubre de 1969
Pintura acrílica i plastilina sobre paper muntat sobre un cistell d'assecar vietnamita
Marine Corps History and Museums Division, Washington

L'artista ha aprofitat una cistella d'artesania vietnamita per pintar-hi una escena idíl·lica i plaent.

El artista ha aprovechado una cesta de artesanía vietnamita para pintar sobre ella una escena idílica y apacible.

The artist has used a Vietnamese handmade basket to paint an idyllic and peaceful scene on.

152.17
Ració individual de menjar de les Forces Armades de la Federació Russa. Imatges de l'embolcall: Mariscal Georgi Zhukov de la URSS, La pàtria et crida, Ordre de la victòria, Tomba del soldat desconegut, Lloc commemoratiu ,/ Ración individual de comida de las fuerzas armadas de la Federación Rusa. Imágenes del envoltorio: Mariscal Georgi Zhukov de la URSS, La pátria te llama, Orden de la Victoria, Tumba del soldado desconocido, Lugar Commemorativo / Individual ration of food in Armed Forces of the Russian Federation. Images on the cover: Marshal of the USSR Georgi Zhukov, Motherland calls you, Order of victory, Tomb of unknown soldier, Memorial place
2003-2004
Central Armed Forces Museum, Moscou

La memòria de les guerres passades forma part del rerefons ideològic que anima la moral del soldat, com mostra aquest paquet de menjar preparat per a l'exèrcit rus actual, decorat amb un conjunt de les més famoses icones èpiques de la història soviètica.

La memoria de las guerras pasadas forma parte del trasfondo ideológico que anima la moral del soldado, como muestra este paquete de comida preparada para el ejército ruso actual, decorado con un conjunto de los más famosos iconos épicos de la historia soviética.

The memory of former wars is part of the ideological background which boosted the soldiers' morale, as shown by this food parcel prepared for the present-day Russian army, decorated with some of the most famous epic events in Soviet history.

5/35
Fases de la confecció d'anells (art de trinxera) / Fases de la confección de anillos (arte de trinchera) / Stages in ring-making (trench art)
1914-1918
Imperial War Museum, Londres

Exemple de les distintes etapes de la confecció d'anells fets amb metralla.

Ejemplo de las distintas etapas de la confección de anillos hechos de metralla.

An example of the different stages of the manufacture of rings made from shrapnel.

70.45
Mandolina (art de trinxera) / Mandolina (arte de trinchera) / Mandolin (trench art)
1915
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

El denominat “art de trinxera” ( trench art ) va ser molt important durant la primera guerra mundial com a manera d'ocupar el temps. Tot i que no sempre es produïa al mateix front, inclou els objectes d'artesania fets amb material bèl·lic.

El llamado arte de trinchera ( trench art ) fue muy importante durante la Primera Guerra Mundial como forma de ocupar el tiempo. Aunque no siempre se producía en el frente mismo, engloba los objetos de artesanía hechos con material bélico.

Trench art, as it is called, was very important during the First World War as a way of passing the time. While not always produced at the actual front, it encompasses handcrafted objects made with war material.

70.28
Maleta que conté un altar plegable, un crucifix, dues palmatòries, un copó i una caixa / Maleta que contiene un altar plegable, un crucifijo, dos palmatorias, un copón y una caja / Travelling case containing a folding altar, a crucifix, two candle holders, a ciborium and a box
c . 1915
Cartró, jute i fusta
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

Les religions són sovint un component ideològic bàsic del bagatge que acompanya el soldat a la guerra. Aquest maletí conté els elements d'un altar de campanya de la Primera Guerra Mundial.

Las religiones son a menudo un componente ideológico básico del bagaje que acompaña al soldado a la guerra. Este maletín contiene los elementos para un altar de campaña de la Primera Guerra Mundial.

Religions are often a basic ideological component of the baggage which accompanies soldiers during wartime. This travel case contains all the objects required for an altar used at the front during the First World War.

70/2
Objecte caricaturesc. La granada ha estat buidada de totes les seves peces i substàncies perilloses per servir de presó a Guillem II / Objeto caricaturesco. La granada ha sido vaciada de todas sus piezas y sustancias peligrosas para servir de prisión a Guillermo II / Caricature. The grenade has been emptied of all dangerous pieces and substances to create a prison for Kaiser William II
1914-1918
Acer
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

Alguns objectes d'artesania caricaturitzen l'enemic, com aquesta granada buidada per fer de presó per a Guillem II.

Algunos objetos de artesanía caricaturizan al enemigo, como esta granada vaciada para servir de prisión a Guillermo II.

Some handmade objects caricaturise the enemy, such as this empty grenade meant to serve as a prison for Kaiser William II.

75.7
Robert Capa
Desembarcament de la primera onada de tropes americanes a l'alba, platja d'Omaha / Desembarco de la primera ola de soldados americanos al alba, playa de Omaha / The first wave of American troops lands at dawn, Omaha Beach
Normandia, 6 de juny de 1944
Robert Capa / Magnum Photos / Contacto

Capa va ser amb la primera onada del desembarcament a Normandia, el dia D. Després de disparar les seves dues càmeres, les mans li tremolaven tant que no les va poder tornar a carregar i va sortir de la platja a bord d'una barcassa mèdica. A Londres, amb la pressa d'enviar el material a Life , van escalfar massa el negatiu durant l'assecament i només es van salvar nou de les setanta-dues fotos. El responsable en va ser Larry Burrows, posteriorment fotògraf al Vietnam.
Capa va dir que aquestes fotos eren “un retall de tot l'esdeveniment que mostraria a algú que no hi hagués estat més aspectes de l'autèntica realitat de l'assumpte que no pas l'escena sencera”.

Capa estuvo con la primera oleada del desembarco en Normandía el día D. Tras disparar sus dos cámaras, las manos le temblaban tanto que no pudo volver a cargarlas y salió de la playa en una barcaza médica. En Londres, con las prisas por enviar el material a Life , sobrecalentaron el negativo durante el secado y sólo se salvaron nueve de las setenta y dos fotos. El responsable fue Larry Burrows, fotógrafo luego en Vietnam.
Capa dijo que estas fotos eran “un recorte de todo el acontecimiento que mostraría a alguien que no hubiera estado allí más aspectos de la auténtica realidad del asunto que la escena entera”.

Capa was with the first soldiers to land on the Normandy beaches on D-Day. After shooting the rolls of film on his two cameras, his hands were shaking so much that he was unable to reload them, and he had to be taken from the beach on a hospital barge. Back in London, there was such a rush to send the material to Life magazine, that the negatives were overheated during the drying process and only nine of the 72 photographs survived. The person responsible was Larry Burrows, who later became a photographer in Vietnam.
Capa said that these photographs were “a cut-out of the whole event which will show more of the real truth of the affair to someone who was not there than the whole scene”.

5.42
Humberto Delgado
Cocodril / Cocodrilo / Crocodile
c . 2000
Imperial War Museum, Londres

El projecte “Transformant Armes en Arades” del Christian Council de Moçambic ha tret de la circulació més de 200.000 armes a canvi d'eines des de l'acord de pau del 1992, després de setze anys de guerra civil. L'obra de Delgado va ser mostrada per primera vegada a l'exposició de Christian Aid «D'espases a arades: transformant les armes en art», a Londres, del 18 de gener al 3 de febrer de 2002.

El proyecto “Transformando las armas en arados” del Christian Council de Mozambique ha retirado más de doscientas mil armas de la circulación a cambio de herramientas desde el acuerdo de paz de 1992, tras dieciséis años de guerra civil. La obra de Delgado fue mostrada por primera vez en la exposición de Christian Aid «De espadas a arados: transformando las armas en arte», organizada en Londres del 18 de enero al 3 de febrero de 2002.

The project “Transforming Arms into Ploughshares”, launched by the Christian Council of Mozambique, has withdrawn over 200,000 weapons from circulation in exchange for tools since the 1992 peace agreement, following 16 years of civil war. Delgado's work was first shown at the Christian Aid exhibition “Swords into ploughshares: Transforming arms into art”, held in London from 18th January to 3rd February 2002.

194/1
Maqueta d'avió F-16 afganès feta a partir de munició reciclada / Maqueta de avión F-16 afgano hecho a partir de munición reciclada / Model of an Afghan F-16 aircraft made out of recycled ammunition
2001 – 2002
Col·lecció de Thomas Dworzak, París

110.4
Gos bomba / Perro bomba / Bomb dog
1939-1945
Military Historical Museum, Sant Petersburg

Aquests gossos havien estaven ensinistrats a alimentar-se sota els tancs a fi que, equipats amb una motxilla bomba, es fiquessin sota els tancs enemics.

Estos perros estaban entrenados a alimentarse bajo los tanques para que, equipados con una mochila bomba, se metieran bajo los tanques enemigos.

These dogs were trained to eat under army tanks, the idea being that they would later be fitted with backpack bombs and then be concealed under enemy tanks.

70.20
Cuirassa ventral de l'exèrcit americà utilitzada pels sentinelles i composada de tres plaques amovibles / Coraza ventral del ejército americano utilizada por los centinelas y formada por tres placas separables / US Army abdominal shield used by sentries and comprising three movable plates
1917
Ferro i corretges de cuir
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70/18
Porra de trinxera / Porra de trinchera / Trench club
1914-1918
Fusta i ferro
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70/19
Matraque de tranchée britanique avec boulon à l'extrêmité
Garrot de trinxera britànica amb un rebló a la punta / Porra de trinchera británica con un remache en la punta / British trench club with a bolt in the end
1914-1918
Fusta i ferro
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70.44
Casc utilitzat pels soldats de les unitats de metralladores britàniques / Casco utilizado por los soldados de las unidades de ametralladoras británicas / British machine-gunners' helmet
1916-1918
Acer i drap
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

223.1
Kester
Cadira - tro d'armes / Silla - trono de armas / Chair - throne of weapons
c . 2000
3 kalàixnikov AKM, 4 rifles AK-47 i 14 revistes de patrons
Royal Armouries Museum, Leeds

Tot i que aquesta reutilització de les armes és un símbol de la pau que segueix a la guerra civil, l'artista moçambiquès Kester evoca la tradició dels trons i cadires africans, sovint guarnits amb imatges d'armes com a símbols de poder.

Aunque esta reutilización de las armas es un símbolo de la paz que sigue a la guerra civil, el artista mozambiqueño Kester evoca la tradición de los tronos y sillas africanos, a menudo adornados con imágenes de armas como símbolos de poder.

Although this use of weapons is a symbol of the peace which follows civil war, the Mozambican artist Kester evokes the tradition of African thrones and chairs, which are often decorated with the images of weapons as symbols of power.

70.47
Aglomerat solidificat de bales de fusell foses, vestigi de l'explosió d'un tren de municions a l'estació de Cerisy-Gailly (Somme) / Aglomerado solidificado de balas de fusil fundidas, vestigio de la explosión de un tren de municiones en la estación de Cerisy-Gailly (Somme) / Solidified mass of melted rifle bullets, remains of the explosion of a munitions train in Cerisy-Gailly station (Somme)
6 setembre de 1916
Coure
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

Alguns objectes vinculats a la violència de la guerra presenten una aparença insòlita que, fora de context, invita a apreciar-ne el caràcter gairebé escultòric, mentre que el reconeixement de la seva funció o del seu passat no deixa de ser inquietant.

Algunos objetos vinculados a la violencia de la guerra presentan una apariencia insólita que, fuera de contexto, invita a apreciar su carácter casi escultórico, en tanto que el reconocimiento de su función o su pasado no deja de ser inquietante.

Some objects associated with the violence of war have an unusual appearance which, seen out of context, invites us to appreciate their almost sculptural nature, despite the fact that our recognition of their function or past remains disturbing.

223.2
Fiel Dos Santos
Ocell que vol sobreviure / Pájaro que quiere sobrevivir / Bird that wants to survive
c . 2000
Fusta i metall
Royal Armouries Museum, Leeds

L'èxit de la recollida d'armes va inspirar la iniciativa de recollir fons per al programa amb la venda de les obres que els artistes del col·lectiu Nucli d'Art de Moçambic produeixen amb peces de les armes reciclades. Així, aquests objectes bèl·lics, que testimonien l'experiència de la guerra, han esdevingut art per la pau.

El éxito de la recogida de armas inspiró la iniciativa de recoger fondos para el programa mediante las obras que los artistas del colectivo Núcleo de Arte de Mozambique producen con piezas de las armas recicladas. Así, estos objetos bélicos, que testimonian la experiencia de la guerra, se han convertido en arte por la paz.

The success of the weapon collection scheme inspired the initiative of raising funds for the programme through the works produced by the artists from the Mozambique Núcleo de Arte group using pieces of recycled weapons. In this way, these instruments of battle, which bear witness to the experience of war, have been fashioned into art for peace.

185/26
Mijail Timoteyevic Kalàixnikov (inventor)
Fusell d'assalt AKS47 – Kalàixnikov / Fusil de asalto AKS47 – Kalachnikov / Soviet AK-47 assault rifle - Kalachnikov
1a. meitat del s. xx
Fusta i metall
Museo del Ejército, Madrid

El fusell d'assalt soviètic AK-47, dissenyat a la fi dels anys quaranta, és l'arma de foc més fabricada de la història, i continua present als conflictes actuals. Ha estat, a més d'una eina de matar, un objecte carregat de simbolisme ideològic per la seva identificació amb els moviments d'alliberament nacional. Peces d'aquesta icona cultural apareixen en escultures fetes amb armes de rebuig.

El fusil de asalto soviético AK-47, diseñado a finales de los cuarenta, es el arma de fuego más fabricada de la historia, y sigue presente en los conflictos actuales. Ha sido, además de una herramienta de matar, un objeto cargado de simbolismo ideológico por su identificación con los movimientos de liberación nacional. Piezas de este icono cultural aparecen en esculturas realizadas con armas de deshecho.

The Soviet AK-47 assault rifle, designed at the end of the 1940s, is the most manufactured firearm in history and continues to play a part in current conflicts. As well as being a death-dealing instrument, it has been an object replete with ideological symbolism due to its identification with national liberation struggles. Bits of this cultural icon appear in sculptures made with decommissioned weapons.

56.1
Christopher Richard Wynne Nevinson
Explosió d'un obús / Explosión de un obús / Bursting shell
1915
Oli sobre tela
Tate Gallery, Londres

Nevinson va començar essent futurista, l'únic deixeble anglès de Marinetti. Va ser conductor d'ambulància per a la Creu Roja i nomenat artista de guerra oficial el 1917. Les obres anteriors a aquest nomenament se centren sobretot en la destrucció i el sofriment de la guerra. Aquest quadre és l'últim on utilitza un llenguatge pròxim al futurisme.

Nevinson, el único discípulo inglés de Marinetti, empezó siendo futurista. Fue conductor de ambulancia para la Cruz Roja y nombrado artista de guerra oficial en 1917. Las obras anteriores a tal nombramiento se centran sobre todo en la destrucción y el sufrimiento de la guerra. Este cuadro es el último en el que emplea un lenguaje próximo al futurismo.

Nevinson, the only English follower of Marinetti, started out as a futurist. He was an ambulance driver for the Red Cross and named official war artist in 1917. The works prior to this appointment mainly focused on the destruction and suffering of war. This is the last painting to use a language akin to that of futurism.

7.1
Félix Vallotton
Verdun, quadre de guerra interpretat, projeccions acolorides negres, blaves i vermelles, terrenys devastats, núvols de gas / Verdún, cuadro de guerra interpretado, proyecciones coloreadas negras, azules y rojas, terrenos devastados, nubes de gas / Verdun, interpreted war painting, coloured black, red and blue projections, destroyed lands, clouds of gas
1917
Oli sobre tela
Musée de l'Armée, Paris

Vallotton deia que «la guerra cerca sempre la seva representació, la seva expressió plàstica». No el van deixar allistar-se en l'exèrcit francès per anar a la guerra perquè tenia quaranta-nou anys. Però va aconseguir l'autorització oficial per visitar el front i a partir d'aquesta experiència va pintar aquest quadre, on combina la representació amb l'experimentació avantguardista.

Vallotton decía que «la guerra busca siempre su representación, su expresión plástica». No le dejaron alistarse en el ejército francés para ir a la guerra porque tenía cuarenta y nueve años. Pero consiguió autorización oficial para visitar el frente y a partir de esa experiencia pintó este cuadro, donde combina la representación con la experimentación vanguardista.

Vallotton said that “war always seeks its own image, its plastic expression”. He was not allowed to enlist in the French army and go to war because he was 49 years old. However, he obtained official permission to visit the front and painted this picture based on his experience, in which he combines imagery with avant-garde experimentation.

144.12
George Grosz
Paisatge apocalíptic / Paisaje apocalíptico / Apocalyptic landscape
1936
Oli sobre taula
George Grosz Estate, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

L'experiència de Grosz en la Primera Guerra Mundial li va inspirar, en l'etapa d'entreguerres, presagis apocalíptics d'un altre conflicte imminent. Aquesta obra, la va pintar després d'anar-se'n als Estats Units. En una meitat es veu el foc i la destrucció i, a l'altra, una inundació amb els gratacels de Nova York enfonsant-se.

Su experiencia en la Primera Guerra Mundial inspira a Grosz, en la etapa de entreguerras, presagios apocalípticos de otro conflicto inminente. Esta obra está pintada tras su marcha a Estados Unidos. Una mitad es fuego y destrucción y la otra una inundación con rascacielos de Nueva York hundiéndose.

Groz's experiences of the First World War led him to predict another imminent conflict during the period between the Wars. This work was painted after he left for the United States. One half shows fire and destruction and, the other half, a flood with New York skyscrapers collapsing.

172.2
Tullio Crali
Marinetti declama la guerra / Marinetti declama la guerra / Marinetti declaiming the war
1944
Pedra i metall
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, VAF Foundation

La guerra és per als futuristes la màxima manifestació d'energia renovadora. Crali és conegut sobretot per les seves obres d' aeropittura , centrades en el tema de l'aviació. Aquesta peça ret homenatge al fundador del futurisme i a la seva apologia de la guerra.

La guerra es para los futuristas la máxima manifestación de energía renovadora. Crali es conocido sobre todo por sus obras de aeropittura , centradas en el tema de la aviación. Esta pieza rinde homenaje al fundador del futurismo y a su apología de la guerra.

The futurists viewed war as the greatest manifestation of restorative energy. Crali is particularly well known for his works of aeropittura , or aeropainting, which focused on the theme of aviation. This work pays tribute to the founder of futurism and his glorification of war.

5.14
Georges Leroux
L'infern / El infierno / L'Enfer
1916
Oli sobre tela
Imperial War Museum, Londres

Leroux va servir durant la Primera Guerra Mundial en una unitat de camuflatge al nord de França i Bèlgica. Tornant d'una missió de reconeixement va veure «un grup de soldats francesos refugiats en un enorme cràter d'obús ple d'aigua». Aquella mateixa nit va dibuixar l'esbós sobre el qual va pintar posteriorment aquest quadre.

Leroux sirvió durante la Primera Guerra Mundial en una unidad de camuflaje en el norte de Francia y Bélgica. De regreso de una misión de reconocimiento vio a «un grupo de soldados franceses refugiados en un enorme cráter de obús lleno de agua». Esa misma noche dibujó el bosquejo sobre el que posteriormente pintaría este cuadro.

Leroux served in a camouflage unit in Northern France and Belgium during the First World War. On his way back from a reconnaissance mission he saw “a group of French soldiers sheltering in an enormous waterlogged shell crater”. That same evening, he drew the sketch which he later used for this painting.

86.1
Oskar Kokoschka
Annexió - Alícia al país de les meravelles / Anexión - Alicia en el país de las maravillas /
Anschluss - Alice in Wonderland
1942
Oli sobre tela
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Viena

Kokoschka va servir en la cavalleria austríaca durant la Primera Guerra Mundial i va ser greument ferit al front rus i a Itàlia, per bé que gairebé mai no va representar aquesta experiència. Els nazis el van considerar un exemple d'«art degenerat» i es va exiliar a Londres, on va pintar aquest al·legat contra la guerra en protesta per l'annexió d'Àustria per Alemanya.

Kokoschka sirvió en la caballería austríaca durante la Primera Guerra Mundial y fue gravemente herido en el frente ruso y en Italia, aunque casi nunca representó dicha experiencia. Los nazis lo consideraron un ejemplo de «arte degenerado» y se exilió a Londres, donde pintó este alegato contra la guerra en protesta por la anexión de Austria por Alemania.

Kokoschka served in the Austrian cavalry during the First World War and was seriously wounded on the Russian front and in Italy, although he hardly ever depicted this experience in his works. The Nazis considered him an exponent of “degenerate art” and he went into exile in London, where he painted this condemnation of war as a protest against the annexation of Austria by Germany.

5/2
Paul Nash
El sortint d'Ypres / El saliente de Ypres, de noche / The Ypres Salient at Night
1918
Oli sobre taula
Imperial War Museum, Londres

Un dels millors artistes oficials comissionats pel govern britànic, als quals es va unir després d'haver estat sots-tinent al front occidental. S'arriscava al màxim per acostar-se a l'acció. La batalla al voltant d'Ypres va durar gairebé tota la guerra i el paisatge fúnebre i desolat dels quadres de Nash evoca la destrucció que hi va presenciar.

Uno de los mejores artistas oficiales comisionados por el gobierno británico, a quienes se unió tras haber sido subteniente en el frente occidental, se arriesgaba al máximo para acercarse a la acción. La batalla alrededor de Ypres duró casi toda la guerra y el paisaje fúnebre y desolado de los cuadros de Nash evoca la destrucción que presenció.

Nash, one of the finest official war artists commissioned by the British government and a former second lieutenant on the western front, took enormous risks in order to get close to the action. The fighting around Ypres lasted almost the entire war and the desolate, funereal landscape in Nash's paintings evokes the destruction he witnessed.

172.1
Gino Severini
Canó en acció / Cañón en acción / Gun in action
1915
Oli sobre tela
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, VAF Foundation, Rovereto

L'interès dels futuristes per l'acció i la màquina troba en la guerra un tema privilegiat. En aquesta obra emblemàtica Severini incorpora mitjançant la paraula el dinamisme i el soroll.

El interés de los futuristas por la acción y la máquina encuentra en la guerra un tema privilegiado. En esta obra emblemática Severini incorpora mediante la palabra el dinamismo y el ruido.

The futurists' interest in action and machinery made warfare into one of their core themes. In this emblematic work, Severini uses words to depict dynamism and noise.

32/30
Robert G. Smith
Incident a Old Nam Can / Incidente en Old Nam Can / Incident at Old Nam Can
1969
Oli
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32/37
Dwight C. Shepler
Kamikaze
18 de març de 1945
Aquarel·la sobre paper
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

28.5
Alexander Alexandrovitx Deineka
Un as de l'aire abatut / Un as del aire abatido / A shot-down ace
1943
Oli sobre tela
The State Russian Museum, Sant Petersburg

28.3
Kuzma Petrov-Vodkin
En la línia de foc / En la línea de fuego / On the firing line
1916
Oli sobre tela
The State Russian Museum, Sant Petersburg

92. 28
Rudolf Lipus
Atac d'un tanc - front est / Ataque de un tanque - frente este / Panzer attack - East front
1944
Oli sobre tela
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

32/2
Mitchell F. Jamieson
Desembarcament del Dia D a la costa de França / Desembarco del Día D en la costa de Francia / Down of D-Day off the coast of France
1944
Oli sobre tela
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

Jamieson va ser un artista de combat de la marina dels EUA que va assistir a les invasions de Sicília, Normandia, Iwo Jima i Okinawa.

Jamieson fue un artista de combate de la Marina de los EEUU que asistió a las invasiones de Sicilia, Normandía, Iwo Jima y Okinawa.

Jamieson was a US Navy war artist who was present at the invasions of Sicily, Normandy, Iwo Jima and Okinawa.

92.8
Norman Rockwell
Donem-n'hi prou i a temps / Démosle lo suficiente y a tiempo / Let's give him enough and on time
1942
Oli sobre tela
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

Conegut com a il·lustrador per les seves escenes costumistes, Rockwell va ser marine en la Primera Guerra Mundial i va pintar camuflatges d'avió. En la Segona Guerra Mundial va participar activament amb els seus cartells en la campanya de propaganda bèl·lica.

Conocido como ilustrador por sus escenas costumbristas, Rockwell fue marine en la Primera Guerra Mundial y pintó camuflajes de avión. En la Segunda Guerra Mundial participó activamente con sus carteles en la campaña de propaganda bélica.

Known as an illustrator of traditional scenes from American life, Rockwell was a marine during the First World War and painted aircraft in camouflage colours. During the Second World War, he played an active role in the propaganda campaign with his posters.

66.2
Leon Golub
Napalm III
1969
Acrílic sobre tela
Cortesia de Ronald Feldman Fine Arts, Nova York

Golub és un pintor figuratiu i activista que ha desafiat les tendències dominants de l'expressionisme abstracte i el pop. La seva resposta a la guerra del Vietnam van ser les sèries « Napalm» i «Vietnam», l'última a escala mural. El tema de la violència reapareix a les seves obres dels vuitanta, dedicades al terrorisme i la tortura, i en la sèrie «Mercenaris».

Golub es un pintor figurativo y activista que ha desafiado las tendencias dominantes del expresionismo abstracto y el pop. Su respuesta a la Guerra de Vietnam fueron las series « Napalm» y «Vietnam», ésta última a escala mural. El tema de la violencia reaparece en sus obras de los ochenta, dedicadas al terrorismo y la tortura, y en la serie « Mercenarios».

Golub is a figurative and activist painter who has challenged the dominant trends of abstract expressionism and pop art. His response to the Vietnam War was the series “Napalm” and “Vietnam”: the latter a mural painting. The theme of violence reappears in his works of the eighties, devoted to terrorism and torture, and in the series “Mercenaries”.

5.46
A. Paulus
Pòster de l'exposició “Pintors-soldats” / Cartel de la exposición “Pintores-soldados” / Poster from the exhibition "Peintres-Soldats"
Brussel·les, 1919
Litografia
Imperial War Museum, Londres

180/15
George Harding
Ofensiva a Verdun, tropes americanes / Ofensiva a Verdun, tropas americanas / Verdun Offensive, American Troops
1918
Dibuix
Smithsonian Institution, National Museum of American History, Behring Center, Washington

180/22
Harvey Dunn
Els tancs a Seishprey / Los tanques en Seishprey / The Tanks at Seishprey
Dibuix
Smithsonian Institution, National Museum of American History, Behring Center, Washington

180.1
Harvey Dunn
El sentinella / El centinela / The sentry
31 de gener 1920
Oli
Smithsonian Institution, National Museum of American History, Behring Center, Washington

90/5
John T. Dyer, Major retirat de la Infanteria de Marina dels Estats Units / Mayor, retirado de la infantería de la Marina de los Estados Unidos / Major John T. Dyer, USMC, retired
Hotel Battery, 3/10, BLT 2/8, Beirut
25 de desembre de 1983
Tinta marró sobre paper blanc
Marine Corps History and Museums Division, Washington

180/20
George Harding
Atac aèri, Fere-en-Tardenois / Ataque aereo, Fere-en Tardenois / Air Raid, Fere-en-Tardenois
Dibuix
Smithsonian Institution, National Museum of American History, Behring Center, Washington
Richard Gibney, sargent
Bombardeig aeri nocturn sobre Saipan / Bombardeo aereo nocturno sobre Saipan / Night Air Raid on Saipan
1944
Tinta marró sobre paper blanc
Marine Corps History and Museums Division, Washington

90.6
John T. Dyer, Major retirat de la Infanteria de Marina dels Estats Units / Mayor, retirado de la infantería de la Marina de los Estados Unidos / Major John T. Dyer, USMC, retired
Quatre composicions. Runes del centre de comandament dels marines americans que va patir un atentat amb cotxe bomba / Cuatro composiciones. Ruinas del centro de mando de los marines americanos que sufrió un atentado con coche bomba / Four Compositions, Debris of the Battalion Leading Team who suffered a car bomb attack
Beirut, 25 de desembre de 1983
Tinta marró sobre paper blanc
Marine Corps History and Museums Division, Washington

90. 7
John T. Dyer , John T. Dyer, Major retirat de la Infanteria de Marina dels Estats Units / Mayor, retirado de la infantería de la Marina de los Estados Unidos / Major John T. Dyer, USMC, retired
Búnquer número quatre, “Old Smokey” / Búnker número cuatro, “Old Smokey” / Bunker Four, "Old Smokey"
Beirut, 29 de desembre de 1983
Tinta marró sobre paper blanc
Marine Corps History and Museums Division, Washington

90/8
Sergeant Richard Gibney, usmc
Bombardeig aeri nocturn sobre Saipan / Bombardeo aereo nocturno sobre Saipan / Night Air Raid on Saipan
1944
Tinta negre sobre paper blanc
Marine Corps History and Museums Division, Washington

92.18
Charles Baskerville
Bloc d'esbossos / Bloc de bocetos / Sketchbook
1918
Llapis sobre paper
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

Aquesta selecció de blocs d'esbossos realitzats al front en totes dues guerres mundials, a Corea, al Vietnam i al Líban, exemplifica el caràcter de testimoni i document directe de la feina dels artistes de combat al llarg del segle.

Esta selección de cuadernos de apuntes realizados en el frente en ambas guerras mundiales, en Corea, en Vietnam y en Líbano, ejemplifica el carácter de testimonio y documento directo del trabajo de los artistas de combate a lo largo del siglo.

This selection of sketchbooks featuring drawings made at the front during both world wars, in Korea, Vietnam and Lebanon, exemplify the way in which the work of war artists has borne witness to, and provided a first-hand record of warfare throughout the century.

180.2
Harvey Dunn
Capsa d'esbossos de l'artista / Caja de esbozos del artista / Artist's sketch box
c. 1914-1918
Smithsonian Institution, National Museum of American History, Behring Center, Washington

La caixa de dibuix del capità Dunn, que el va acompanyar al front durant la Primera Guerra Mundial, és un enginyós sistema impermeabilitzat que fa córrer un rotllo de paper sobre el centre del suport. Permet de dibuixar seqüencialment, com si fos un story board cinematogràfic, l 'acció en un camp de batalla que ja s'havia transformat, gràcies a l'ús documental de la càmera de cinema, en el plató més gran de la història.

La caja de dibujo del capitán Dunn, que le acompañó en el frente durante la Primera Guerra Mundial, es un ingenioso sistema impermeabilizado que hace correr un rollo de papel sobre el centro del soporte. Permite dibujar secuencialmente, como si se tratara de un story board cinematográfico, l a acción en un campo de batalla que ya se había transformado, gracias al uso documental de la cámara de cine, en el mayor plató de la historia.

Captain Dunn's sketchbox, which he took with him to the front during the First World War, consists of an ingenious waterproofed system which allows a roll of paper to be pulled down over the centre of the stand. It makes it possible to draw in sequence –like a film storyboard– the action on a battlefield, which had already become the biggest film set in history through the use of the film camera as a documentary tool

144.9
George Grosz
Dibuix núm. 3-2-3 / Dibujo núm. 3-2-3 / Drawing no. 3-2-3
1914
Tremp
George Grosz Estate, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

144.10
George Grosz
Dibuix núm. 5-183-5 / Dibujo núm. 5-183-5 / Drawing no. 5-183-5
1915
Tremp
George Grosz Estate, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

144.11
George Grosz
Dibuix núm. 4-157-1 / Dibujo núm. 4-157-1 / Drawing no. 4-157-1
1915
Tremp
George Grosz Estate, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

45.7
Otto Dix
El fang llefiscós / El lodo pegajoso / The thick mud
1918
Pinzell i tinta xinesa negra sobre paper de dibuix marró
Galerie Albstadt-Städtische Kunstsammlungen, Albstadt

61/13
Otto Dix
Ball de la mort any 17, de la carpeta “La guerra” / Baile de la muerte año 17, de la carpeta “La guerra” / Dance of Death, 1917, from the portfolio “War”
1924
Gravat a l'aiguafort
The British Museum, Londres

61/14
Otto Dix
Calavera, de la carpeta “La guerra” / Calavera, de la carpeta “La guerra” / Skull, from the portfolio “War”
1924
gravat a l'aiguafort
Gravat a l'aiguafort
The British Museum, Londres

61/22
Otto Dix
Atac d'una patrulla infiltrada, de la carpeta “La guerra” / Ataque de una patrulla infiltrada, de la caspeta “La guerra” / Attack of an infiltrated patrol, from the portfolio “War”
1924
Gravat a l'aiguafort
The British Museum, Londres

61.1
Otto Dix
Forats d'obús il·luminats per bengales prop de Dontrien, de la carpeta “La guerra” / Agujeros de obús iluminados por bengalas cerca de Dontrien, de la carpeta “La guerra” / Shell holes illuminated by flares near Dontrien, from the portfolio “War”
1924
Aiguatinta sobre paper Ingres
The British Museum, Londres

61/2
Otto Dix
Atac d'una patrulla infiltrada, de la carpeta “La guerra” / Ataque de una patrulla infiltrada, de la caspeta “La guerra”
1924
Punta seca i aiguatinta
The British Museum, Londres

61.3
Otto Dix
Trinxera ensorrada, de la carpeta “La guerra” / Trinchera desmoronada, de la carpeta “La guerra” / Caved-in trench, from the portfolio “War”
1924
Aiguafort, punta seca i aiguatinta
The British Museum, Londres

61/25
Otto Dix
Els guaites sapadors han de mantenir el foc a la nit, de la carpeta “La guerra” / Los vigías zaopadores deben mantener el fuego durante la noche, de la carpeta “La guerra”_ / The lookouts have to keep the fire going at night, from the portfolio “War”
1924
Gravat a l'aiguafort
The British Museum, Londres

45/12
Otto Dix
Guerrers ballant / Guerreros bailando / Soldiers dancing
1918
Pinzell i tinta xinesa negra sobre paper de dibuix marró
Galerie Albstadt-Städtische Kunstsammlungen, Sammlung Walther Groz, Albstadt 

45.10
Otto Dix
Al rierol de Souchez / En el arroyo de Souchez / In the stream at Souchez
1915
Carbonet i llapis sobre paper marró
Galerie Albstadt-Städtische Kunstsammlungen, Sammlung Walther Groz, Albstadt 

171/1
Otto Dix
Soldats avançant de nit / Soldados avanzando en la noche / Soldiers advancing at night
1915
Llapis sobre paper beix
Musée Nacional d'Art Moderne, Centre d'Art Pompidou

32/6
Kerr Eby
El jeep es converteix en ambulància / El jeep se convierte en ambulancia / Jeep Turns Ambulance
1943
Llapis pastel
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32/9
Kerr Eby
Dia D, Tarawa / Día D, Tarawa / D-Day, Tarawa
1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32/13
Kerr Eby
Marxa macabra / Marcha macabra / March Macabre
1944
Charcoal
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32/16
Kerr Eby
La guerra és un infern (neurosi de guerra) / La guerra es un infierno (neurosis de guerra) / War is hell (Shell Shock)
1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32/17
Kerr Eby
Ajuda a caminar a qui encara pot / Ayuda a caminar a quien aún puede / He walks who can
1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32/19
Kerr Eby
El sentinella solitari / El centinela solitario / The lone sentry
1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32. 8
Kerr Eby
L'onada bat contra l'escull / La ola rompe contra el arrecife / The wave breaks on the reef
1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32.7
Kerr Eby
Baixant per la xarxa / Bajando por la red / Down the net
1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

32.10
Kerr Eby
Bales i filferro espinós / Balas y alambre de espino / Bullets and barbed wire
1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

153.8
Robert Frederick
Atac japonès a l'USS Enterprise, el fotògraf va ser ferit de mort mentre feia la fotografia / Ataque japonés al USS Enterprise, el fotógrafo fue herido de muerte mientras tomaba la fotografía / Japanese attack on the USS Enterprise, the photographer lost his life while taking the picture
24 d'agost de 1942
National Archives, Washington

160/7
Henri Huet
Cràters de bomba d'atacs aeris d'avions B-52 / Cráteres de bomba de ataques aéreos de aviones B-52 / Bomb craters from B-52 strikes
Near Saigon, Vietnam, 1968
Fotografia
AP / Radial Press

75.26
Alex Webb
Tropes nord-americanes davant la premsa expectant / Tropas norteamericanas ante la prensa expectante / US troops land as the press awaits
Port-au-Prince, Haití, 1994
Alex Web / Magnum Photos / Contacto

94/2
Agustí Centelles
Belchite
Setembre de 1937
Gelatina de plata
Arxiu Agustí Centelles, Barcelona

23.18
Endavant!, batalla de Stalingrad / ¡Adelante!, batalla de Stalingrado / Onward! Battle of Stalingrad
1942-1943
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, Paris

144.8
George Grosz
Dibuix núm. 3-38-10 / Dibujo núm. 3-38-10 / Drawing no. 3-38-10
1914
Tremp
George Grosz Estate, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

Grosz es va allistar voluntari a Berlín el novembre del 1914. Al començament del 1915 va passar a un batalló de la reserva i des d'aquell mateix any es va implicar activament en el moviment de resistència contra la guerra, en ple auge del militarisme. Les seves abundants imatges del front i la reraguarda, i sobre els efectes de la guerra mostren el seu rebuig i condemna de l'esdeveniment bèl·lic.

Grosz se alistó voluntario en Berlín en noviembre de 1914. A principios de 1915 pasó a un batallón de la reserva y desde ese mismo año se implicó activamente en el movimiento de resistencia contra la guerra, en pleno auge del militarismo. Sus abundantes imágenes del frente y la retaguardia, y sobre los efectos de la guerra muestran su rechazo y condena al acontecimiento bélico.

Grosz joined up as a volunteer in Berlin in November 1914. At the beginning of 1915, he was moved to a reserve battalion and, the same year, became actively involved in the resistance movement against the war, at the height of militarism. His many pictures of the front and the rearguard, and the effects of battle, show his rejection and condemnation of war.

45.9
Otto Dix
Soldat / Soldado / Soldier
1918
Carbonet sobre paper de dibuix gruixut beix
Galerie Albstadt-Städtische Kunstsammlungen, Sammlung Walther Groz, Albstadt 

Dix es va allistar en l'artilleria l'agost del 1914. Més tard va comentar sobre el seu entusiasme de joventut: “La guerra era una cosa horrible, però també hi havia quelcom de formidable. No me la volia perdre de cap de les maneres”. Aquests dibuixos, fets durant el servei actiu al front, comencen a revelar la seva ambivalència davant la guerra i seran la base de les seves desenganyades obres de postguerra.

Dix se alistó en la artillería en agosto de 1914. Más tarde comentó acerca de su entusiasmo de juventud: “La guerra era una cosa horrible, pero también había algo formidable en ella. No quería perdérmela por nada del mundo”. Estos dibujos realizados durante el servicio activo en el frente empiezan a revelar su ambivalencia ante la guerra y servirán de base a sus desengañadas obras de posguerra.

Dix joined the artillery in August 1914. He later said of his youthful enthusiasm: “War was a horrible thing, but there was also something awe-inspiring about it. I didn't want to miss it at any price”. He produced these drawings while on active service at the front and they begin to reveal his ambivalence to war and served as the basis for his disillusioned post-war works.

45.6
Otto Dix
Primer esbós per al tríptic “La guerra” / Primer boceto para el tríptico “La guerra” / First sketch for “War” triptych
1929
Llapis sobre cartró gruixut fet a mà
Galerie Albstadt-Städtische Kunstsammlungen, Albstadt

Dibuix preparatori del gran tríptic “La guerra”, una de les més crues expressions dels horrors de la guerra dins la història de l'art. Construït a la manera d'un retaule, el record de la guerra passada és una denúncia del renaixement del bel·licisme a Alemanya. Va merèixer la censura del nazisme i l'expulsió de Dix de la seva càtedra.

Dibujo preparatorio del gran tríptico “La guerra”, una de las más crudas expresiones de los horrores de la guerra en la historia del arte. Construido a modo de retablo, el recuerdo de la guerra pasada es una denuncia del renacimiento del belicismo en Alemania. Provocó la censura del nazismo y la expulsión de Dix de su cátedra.

Preparatory drawing for the major triptych “The War”, one of the most brutal expressions of the horrors of war in the history of art. Constructed like an altarpiece, the memory of the past war serves to denounce the resurgence of warmongering in Germany. The work was condemned by the Nazis and led to Dix being sacked from his post as an art lecturer.

61.12
Otto Dix
Cadàver al filat, de la carpeta “La guerra” / Cadáver en la alambrada, de la carpeta “La guerra” / Body on the wire fence, from the portfolio “War”
1924
Gravat a l'aiguafort
The British Museum, Londres

La decepció que segueix la derrota i el desastre de la guerra es palesa en la dramàtica sèrie de cinquanta gravats inspirats no sols en la seva experiència, recollida en els seus dibuixos, sinó també en Goya i Callot, i en el llibre antibel·licista d'Ernst Friedrich Krieg dem Kriege .

La decepción que sigue a la derrota y el desastre de la guerra se manifiesta en la dramática serie de cincuenta grabados inspirados no sólo en su propia experiencia, recogida en sus dibujos, sino también en Goya y Callot y en el libro antibelicista de Ernst Friedrich Krieg dem Kriege .

The disappointment which follows defeat and the disaster of war is evidenced in this dramatic series of 50 prints inspired not just by Dix's own experience, which is brought together in his drawings, but also by Goya and Callot and the anti-war book by Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege .

32.20
Kerr Eby
Marea baixa / Marea baja / Ebb tide
Tarawa, 1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

Veterà de la Primera Guerra Mundial, després de la seva fi va produir algunes obres sobre la seva experiència. El 1941 va intentar allistar-se, però va ser rebutjat per massa gran. Es va unir al programa d'artistes de combat organitzat per Abbot Laboratories i el 1943-1944 va assistir al costat dels marines als durs combats del Pacífic sud, on va contraure la malària, les seqüeles de la qual el van dur a la mort el 1946.

Veterano de la Primera Guerra Mundial, produjo tras ésta algunas obras sobre su experiencia. En 1941 intentó alistarse, pero fue rechazado por su edad. Se unió al programa de artistas de combate organizado por Abbot Laboratories y en 1943-1944 asistió junto a los marines a los duros combates del Pacífico Sur, donde contrajo malaria, de cuyas secuelas murió en 1946.

A veteran of the First World War, Eby later produced a number of works about his experience. In 1941 he tried to join up but was rejected on the grounds of age. He joined the war artists' scheme organised by Abbot Laboratories, and in 1943 and 1944 took part in the harsh combats in the South Pacific with the US marines, where he contracted malaria. He died of its after-effects in 1946.

162.4
Peter Turnley
Lluita ena un carrer sud-africà / Luchando en una calle sudafricana / Fighting on a South African street
East Rand, South Africa, 1994
Corbis / Cover Barcelona

Peter Turnley fotografia un dels seus companys, James Nachtwey, en plena acció. Aquesta imatge mostra l'altra cara, més compromesa i perillosa, del tractament mediàtic de les guerres que il·lustra la foto d'Alex Webb a Haití.

Peter Turnley fotografía a uno de sus compañeros, James Nachtwey, en plena acción. Esta imagen muestra la otra cara, más comprometida y peligrosa, del tratamiento mediático de las guerras que ilustra la foto de Alex Webb en Haití.

Peter Turnley photographed one of his colleagues, James Natchwey, in action. This image shows the other, more dangerous and committed side of the media treatment of wars, illustrated by Alex Webb's photo in Haiti.

160/6
Henri Huet
Delta del Mekong, Vietnam / Delta del Mekong, Vietnam / Mekong Delta, Vietnam
1968
Fotografia
AP / Radial Press

Huet fue uno de los 135 corresponsales que murieron en Vietnam. En 1971 fue atacado el helicóptero en que viajaba junto con Larry Burrows y otros fotógrafos para informar sobre la invasión clandestina de Laos. Durante la Segunda Guerra Mundial cayeron 37 fotógrafos. En 2003 murieron 36 corresponsales, 13 de ellos en Irak.

Huet va ser un dels 135 corresponsals que van morir al Vietnam. El 1971 va ser atacat l'helicòpter on viatjava juntament amb Larry Burrows i altres fotògrafs per informar de la invasió clandestina de Laos. Durant la segona guerra mundial van caure 37 fotògrafs. El 2003 van morir 36 corresponsals, 13 dels quals a l'Iraq.

Huet was one of the 135 war correspondents who died in Vietnam. In 1971 the helicopter he was travelling in with Larry Burrows and other photographers to report on the clandestine invasion of Laos was attacked. During the Second World War 37 photographers succumbed. In 2003 36 correspondents died, 13 of them in Iraq.

75.10
Robert Capa
Avanç de tropes vietnamites entre Namdinh i Thaibinh / Avance de tropas vietnamitas entre Namdinh y Thaibinh / Vietnamese troops advancing between Namdinh and Thaibinh
Indoxina, 25 de maig de 1954
Robert Capa / Magnum Photos / Contacto

Capa va donar testimoni amb la seva càmera de nombroses guerres, des de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, fins a la d'Indoxina, en la qual va morir en trepitjar una mina. Aquesta és l'última foto que va fer abans de morir.

Capa dio testimonio con su cámara de numerosas guerras, desde la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, hasta la de Indochina, en la que murió al pisar una mina. Ésta es la última foto que tomó antes de morir.

Capa bore witness to many wars with his camera, from the Spanish Civil War and the Second World War, to the war in Indochina, in which he died when he stepped on a mine. This is the last photograph he took before he died.

252.1
John Hoagland
Guerra a El Salvador / Guerra en El Salvador / War at El Salvador
1984
Cortesia d'Eros Hoagland

Els últims fotogrames del rodet de Hoagland en el qual enregistra el moment de la seva pròpia mort al Salvador.

Los últimos fotogramas del carrete de Hoagland en el que registra el momento de su propia muerte en El Salvador.

The last frames from Hoagland's roll of film which record the moment of his own death in El Salvador.

111/1
Robert Capa
Capa. Espanya / Capa. España / Capa. Spain
1937
Fotografia
Archives nationales, Centre historique, Paris

Quadern original amb els contactes dels reportatges de Capa a Espanya (1937). Va ser un dels requisats per la policia francesa, probablement el 1940.

Cuaderno original con los contactos de los reportajes de Capa en España (1937). Fue uno de los requisados por la policía francesa, probablemente en 1940.

The original notebook with the contacts for Capa's reports in Spain (1937). It was one of the books seized by the French police, probably in 1940.

111.2
Robert Capa
Selecció d'algunes fotos d'un dels vuit àlbums Capa. Espagne / Selección de algunas fotos de uno de los ocho álbumes Capa. Espagne / Selection of photos from one of the eight albums “Capa. Espagne”
1937
Archives nationales, Centre historique, Paris

5.24
Dame Laura Knight
Membres de la R.A.F. Col·lecció d'esbossos de la Segona Guerra Mundial / Miembros de la R.A.F. Colección de bocetos de la Segunda Guerra Mundial / R.A.F. subjects, Sketchbook of Second World War
s/d
Llapis, tinta, aquarel·la i carbonet
Imperial War Museum, Londres

259.1
Larry Burrows
James Farley, cap de la tripulació del Yankee Papa 13, carrega dos M-60 al seu helicòpter abans de la missió, Da Nang / James Farley, jefe de la tripulación del Yankee Papa 13, carga dos M-60 a su helicóptero antes de la misión, Da Nang / Larry Burrows, Before the mission, Yankee Papa 13 crew chief James Farley carries two M-60s to his helicopter, Da Nang
Vietnam del Sud, març de 1965
Life© 1965 Time Inc., Cortesia de James i Sarah Burrows

En aquest famós reportatge, publicat per Life , el fotògraf acompanyava la tripulació del Yankee Papa 13 quan va ser abatut un altre helicòpter del grup. Burrows va morir en un helicòpter al Vietnam, juntament amb els fotògrafs Henri Huet, Kent Potter i Keisaburo Shimamoto.

En este famoso reportaje, publicado en Life , el fotógrafo iba con la tripulación del Yankee Papa 13 cuando otro helicóptero del grupo fue abatido. Burrows murió en un helicóptero en Vietnam junto a los fotógrafos Henri Huet, Kent Potter y Keisaburo Shimamoto.

For his famous report, published in Life magazine, the photographer was travelling with the crew of the Yankee Papa 13 when another helicopter in the fleet was shot down. Burrows died in a helicopter in Vietnam with fellow photographers Henri Huet, Kent Potter and Keisaburo Shimamoto.

259.2
Larry Burrows
Entrant a la zona d'aterratge. James Farley, cap de la tripulació del Yankee Papa 13, respon al foc enemic / Entrando en la zona de aterrizaje. James Farley, jefe de la tripulación del Yankee Papa 13, responde al fuego enemigo / Coming into the landing zone. Yankee Papa 13 crew chief James Farley returns fire
Vietnam del Sud, març de 1965
Life© 1965 Time Inc., Cortesia de James i Sarah Burrows

259.3
Larry Burrows
James Farley, cap de la tripulació del Yankee Papa 13, amb el seu fusell encallat i dos camarades ferits a bord, crida el seu artiller / James Farley, jefe de la tripulación del Yankee Papa 13, con su fusil atascado y dos camaradas heridos a bordo, grita a su artillero / Yankee Papa 13 crew chief James Farley, his gun jammed and with two wounded comrades aboard, shouts to his gunner
Vietnam del Sud, març de 1965
Life© 1965 Time Inc., Cortesia de James i Sarah Burrows

259.4
Larry Burrows
El cap de la tripulació James Farley plora en un barracó de proveïment, després de la tràgica i frustrant missió, Da Nang / El jefe de la tripulación James Farley llora en un barracón de abastecimiento después de la trágica y frustrante misión, Da Nang / In a supply shack, the tragic and frustrating mission over, crew chief James Farley weeps, Da Nang
Vietnam del Sud, març de 1965
Life© 1965 Time Inc., Cortesia de James i Sarah Burrows

152.21
P. A. Krivonógov
En el pas del riu Dniester / En el paso del rio Dniéster / Crossing the Dniester
1944
Paper i carbonet
Central Armed Forces Museum, Moscou

152.25
P. A. Krivonógov
Cap a les fronteres de Rumania / Hacia las fronteras de Rumanía / Towards the Rumanian borders
1944
Paper i pastel
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/24
V.S. Klimáshin
Una fortalesa a Custrin / Una fortaleza en Custrin / A fortress at Custrin
1944
Dibuix, llàpis i paper
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/27
P.A. Krivonógov
No oblidarem, no perdonarem. Ciutat de Volokolamsk / No olvidaremos, no perdonaremos. Ciudad de Volokolamsk / We will not forget, we will not forgive. City of Volokolamsk
1942
Dibuix, llàpis de carbó i paper
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/30
V.S. Klimáshin
El pont volat. Ciutat de Nóvgorod / El puente volado. Ciudad de Nóvgorod / The bridge blown up. City of Novgorod
1914
Dibuix, paper i aquarel·la
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/31
V.S. Klimáshin
A la carretera Ritz-Berlín / En la carretera Ritz-Berlín / On the Ritz-Berlin road
1945
Dibuix, paper, llàpis
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/32
P.A. Krivonógov
Després de la retirada dels alemanys / Después de la retirada de los alemanes / After the Germans' retreat
1941-1945
Dibuix, paper i llàpis
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/33
P.A. Krivonógov
A Berlín. Els nostres tancs passen / En Berlín. Nuestros tanques están pasando / In Berlin. Our tanks are passing
1914
Dibuix, paper, llàpis
Central Armed Forces Museum, Moscou

23.26
Tony Vaccaro
Reporter americà fotografiat en ple combat / Reportero americano fotografiado en pleno combate / American reporter, taken in action
França, 1944
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

Vaccaro va participar com a soldat en la Segona Guerra Mundial. Va desembarcar a Normandia el 1944 i va cobrir l'avanç fins a Alemanya amb la càmera al costat del fusell. Aquesta foto palesa les difícils condicions d'aquest testimoni.

Vaccaro participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial, desembarcó en Normandía en 1944 y cubrió el avance hasta Alemania llevando su cámara junto a su rifle. Esta foto pone de manifiesto las difíciles condiciones de tal testimonio.

Vaccaro was a soldier in the Second World War. He took part in the Normandy landings in 1944 and covered the advance on Germany carrying his camera alongside his gun. This photograph clearly shows the difficult conditions under which he produced this record of events.

75.28
Don McCullin
Retrat d'un marine a la batalla de Hue / Retrato de un marine en la batalla de Hue / Portrait of marine during the Battle of Hue
1968
Don McCullin / Contact Press Images / Contacto

La mirada buida d'aquest marine , que espera ser evacuat després de la batalla d'Hue, el febrer del 1968, és un signe del xoc que li ha produït el que ha vist.

La mirada vacía de este marine esperando ser evacuado tras la batalla de Hue, en febrero de 1968, es un signo del shock que le ha producido lo que ha visto.

The vacant expression on the face of this marine waiting to be evacuated after the Battle of Hue, in February 1968, is a sign of the shock caused by what he has seen.

92.1
Tom Lea
Els marines l'anomenen la mirada de les 2000 iardes / Los marines la llaman la mirada de las 2000 yardas / Marines call it that 2,000 yard stare
1944
Oli sobre tela
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

92.5
Tom Lea
La platja / La playa / The beach
1944
Oli sobre tela
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

92.6
Tom Lea
El premi / El premio / The prize
1944
Oli sobre tela
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

Abans que els Estats Units entressin en guerra, el 1941, Lea ja s'havia embarcat a l'Atlàntic nord per encàrrec de la revista Life , al servei de la qual va continuar durant el conflicte. Va estar a la Mediterrània, l'Índia, la Xina i el Pacífic, on va assistir al desembarcament a l'illa de Peleliu, una cruenta batalla de vint-i-sis dies. Els seus quadres es basen en els apunts que va dibuixar durant l'acció

Antes de que Estados Unidos entrara en guerra en 1941, Lea estaba embarcado ya en el Atlántico Norte por encargo de la revista Life , a cuyo servicio siguió durante el conflicto. Estuvo en el Mediterráneo, India, China y el Pacífico, donde asistió al desembarco en la isla de Peleliu, una cruenta batalla de veintiséis días. Sus cuadros se basan en los apuntes que tomó durante la acción.

Before the United States entered the war in 1941, Lea had already embarked for the North Atlantic on an assignment for Life magazine, which he continued to work for throughout the conflict. He was in the Mediterranean, India, China and the Pacific, where he took part in the landings on Peleliu Island, the site of a bloody battle lasting 26 days. His paintings are based on the sketches he made during the battle.

92/3
Tom Lea
A l'atac / Al ataque / Going In
1944
Oli sobre tela
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

130/9
Van Sac
Província de Quang Binh / Provincia de Quang Binh / Quang Binh Province
març de 1969
Fotografia
Courtesy of Another Vietnam (National Geographic)

53.5
Van Da i Nguyen Thu
Caminant per un paisatge devastat per la guerra / Caminando por un paisaje devastado por la guerra / Walking in a war-torn landscape
1965
Carbonet sobre paper
The British Museum, Londres

53/17
Huy Toan
Transportant les restes d'un avió americà / Transportando los restos de un avión americano / Transporting the remains os an American plane
1966
Tinta i aquarel·la sobre paper
The British Museum, Londres

53/12
Quang Tho
Soldats vietnamites camuflats / Soldados vietnamitas camuflados / Camouflaged Vietnamese soldiers
1969
Aquarel·la i gouache sobre seda
The British Museum, Londres

53/11
Quong Tho
Brigada de soldats amb un canó petit / Brigada de soldados con un cañón pequeño / Squad of soldiers with a small cannon
1960
Gouache sobre paper
The British Museum, Londres

53/10
Quang Tho
Soldats vietnamites capturant presoners francesos / Soldados vietnamitas capturando prisioneros franceses / Vietnamese soldiers capturing French prisoners
1958
Aquarel·la i gouache sobre paper
The British Museum, Londres

53.3
Quang Tho
La pista Ho Chi Minh / Ho Chi Minh Trail
1969
Guaix sobre paper
The British Museum, Londres

130.11
Nguyen Dinh Uu
Sud de Laos / Sur de Laos / Southern Laos
1972
Cortesia d'Another Vietnam (National Geographic), Washington

130.7
Dinh Thuy
Vietnam del Sud / Vietnam del Sur / South Vietnam
1966
Cortesia d'Another Vietnam (National Geographic), Washington

23.15
Anònim vietnamita
Dones en combat / Mujeres en combate / Women in combat
1969
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

120.1
Autors diversos
Soldier art. Fighting forces series , National Gallery of Art, Washington
1945
Col·lecció Francesc Torres, Barcelona

92.19
John O. Wehrle
Bloc d'esbossos del Vietnam / Cuaderno de bocetos de Vietnam / Vietnam sketchbook
1966
Paper
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

23/16
Qua vung gfiai phong mien nam, pochette de propagande Nord vietnamienne
Llibret de propaganda nord-vietnamita / Librillo de propaganda norvietnamita / Binder of north Vietnamese propaganda 1966
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

5 /4
Raymond Monbiot
Bloc d'esboços datat el 6 de juliol de 1917 / Bloc de bocetos con fecha 6 de julio de 1917 / Sketchbook dated 6 July 1917 1917
Aquarel·la, llapis i tinta
Imperial War Museum, Londres

5/26
F. Quinton
Escenes a Itàlia / Escenas en Italia / Scenes in Italy
Tinta i llàpis
Imperial War Museum, Londres

180/3
Harvey Dunn
Escena de batalla: camillers / Escena de batalla: camilleros / Battle scene: Stretcher bearers
Dibuix sobre rotlle de paper
Smithsonian Institution, National Museum of American History, Behring Center, Washington

180 /4
Harvey Dunn
Poble destrossat / Pueblo destrozado / Shattered village
Dibuix sobre rotlle de paper
Smithsonian Institution, National Museum of American History, Behring Center, Washington

144.8
George Grosz
Dibuix núm. 3-38-10 / Dibujo núm. 3-38-10 / Drawing no. 3-38-10
1914
Tremp
George Grosz Estate, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

Grosz es va allistar voluntari a Berlín el novembre del 1914. Al començament del 1915 va passar a un batalló de la reserva i des d'aquell mateix any es va implicar activament en el moviment de resistència contra la guerra, en ple auge del militarisme. Les seves abundants imatges del front i la reraguarda, i sobre els efectes de la guerra mostren el seu rebuig i condemna de l'esdeveniment bèl·lic.

Grosz se alistó voluntario en Berlín en noviembre de 1914. A principios de 1915 pasó a un batallón de la reserva y desde ese mismo año se implicó activamente en el movimiento de resistencia contra la guerra, en pleno auge del militarismo. Sus abundantes imágenes del frente y la retaguardia, y sobre los efectos de la guerra muestran su rechazo y condena al acontecimiento bélico.

Grosz joined up as a volunteer in Berlin in November 1914. At the beginning of 1915, he was moved to a reserve battalion and, the same year, became actively involved in the resistance movement against the war, at the height of militarism. His many pictures of the front and the rearguard, and the effects of battle, show his rejection and condemnation of war.

45.9
Otto Dix
Soldat / Soldado / Soldier
1918
Carbonet sobre paper de dibuix gruixut beix
Galerie Albstadt-Städtische Kunstsammlungen, Sammlung Walther Groz, Albstadt 

Dix es va allistar en l'artilleria l'agost del 1914. Més tard va comentar sobre el seu entusiasme de joventut: “La guerra era una cosa horrible, però també hi havia quelcom de formidable. No me la volia perdre de cap de les maneres”. Aquests dibuixos, fets durant el servei actiu al front, comencen a revelar la seva ambivalència davant la guerra i seran la base de les seves desenganyades obres de postguerra.

Dix se alistó en la artillería en agosto de 1914. Más tarde comentó acerca de su entusiasmo de juventud: “La guerra era una cosa horrible, pero también había algo formidable en ella. No quería perdérmela por nada del mundo”. Estos dibujos realizados durante el servicio activo en el frente empiezan a revelar su ambivalencia ante la guerra y servirán de base a sus desengañadas obras de posguerra.

Dix joined the artillery in August 1914. He later said of his youthful enthusiasm: “War was a horrible thing, but there was also something awe-inspiring about it. I didn't want to miss it at any price”. He produced these drawings while on active service at the front and they begin to reveal his ambivalence to war and served as the basis for his disillusioned post-war works.

45.6
Otto Dix
Primer esbós per al tríptic “La guerra” / Primer boceto para el tríptico “La guerra” / First sketch for “War” triptych
1929
Llapis sobre cartró gruixut fet a mà
Galerie Albstadt-Städtische Kunstsammlungen, Albstadt

Dibuix preparatori del gran tríptic “La guerra”, una de les més crues expressions dels horrors de la guerra dins la història de l'art. Construït a la manera d'un retaule, el record de la guerra passada és una denúncia del renaixement del bel·licisme a Alemanya. Va merèixer la censura del nazisme i l'expulsió de Dix de la seva càtedra.

Dibujo preparatorio del gran tríptico “La guerra”, una de las más crudas expresiones de los horrores de la guerra en la historia del arte. Construido a modo de retablo, el recuerdo de la guerra pasada es una denuncia del renacimiento del belicismo en Alemania. Provocó la censura del nazismo y la expulsión de Dix de su cátedra.

Preparatory drawing for the major triptych “The War”, one of the most brutal expressions of the horrors of war in the history of art. Constructed like an altarpiece, the memory of the past war serves to denounce the resurgence of warmongering in Germany. The work was condemned by the Nazis and led to Dix being sacked from his post as an art lecturer.

61.12
Otto Dix
Cadàver al filat, de la carpeta “La guerra” / Cadáver en la alambrada, de la carpeta “La guerra” / Body on the wire fence, from the portfolio “War”
1924
Gravat a l'aiguafort
The British Museum, Londres

La decepció que segueix la derrota i el desastre de la guerra es palesa en la dramàtica sèrie de cinquanta gravats inspirats no sols en la seva experiència, recollida en els seus dibuixos, sinó també en Goya i Callot, i en el llibre antibel·licista d'Ernst Friedrich Krieg dem Kriege .

La decepción que sigue a la derrota y el desastre de la guerra se manifiesta en la dramática serie de cincuenta grabados inspirados no sólo en su propia experiencia, recogida en sus dibujos, sino también en Goya y Callot y en el libro antibelicista de Ernst Friedrich Krieg dem Kriege .

The disappointment which follows defeat and the disaster of war is evidenced in this dramatic series of 50 prints inspired not just by Dix's own experience, which is brought together in his drawings, but also by Goya and Callot and the anti-war book by Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege .

32.20
Kerr Eby
Marea baixa / Marea baja / Ebb tide
Tarawa, 1944
Carbonet
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

Veterà de la Primera Guerra Mundial, després de la seva fi va produir algunes obres sobre la seva experiència. El 1941 va intentar allistar-se, però va ser rebutjat per massa gran. Es va unir al programa d'artistes de combat organitzat per Abbot Laboratories i el 1943-1944 va assistir al costat dels marines als durs combats del Pacífic sud, on va contraure la malària, les seqüeles de la qual el van dur a la mort el 1946.

Veterano de la Primera Guerra Mundial, produjo tras ésta algunas obras sobre su experiencia. En 1941 intentó alistarse, pero fue rechazado por su edad. Se unió al programa de artistas de combate organizado por Abbot Laboratories y en 1943-1944 asistió junto a los marines a los duros combates del Pacífico Sur, donde contrajo malaria, de cuyas secuelas murió en 1946.

A veteran of the First World War, Eby later produced a number of works about his experience. In 1941 he tried to join up but was rejected on the grounds of age. He joined the war artists' scheme organised by Abbot Laboratories, and in 1943 and 1944 took part in the harsh combats in the South Pacific with the US marines, where he contracted malaria. He died of its after-effects in 1946.

162.4
Peter Turnley
Lluita ena un carrer sud-africà / Luchando en una calle sudafricana / Fighting on a South African street
East Rand, South Africa, 1994
Corbis / Cover Barcelona

Peter Turnley fotografia un dels seus companys, James Nachtwey, en plena acció. Aquesta imatge mostra l'altra cara, més compromesa i perillosa, del tractament mediàtic de les guerres que il·lustra la foto d'Alex Webb a Haití.

Peter Turnley fotografía a uno de sus compañeros, James Nachtwey, en plena acción. Esta imagen muestra la otra cara, más comprometida y peligrosa, del tratamiento mediático de las guerras que ilustra la foto de Alex Webb en Haití.

Peter Turnley photographed one of his colleagues, James Natchwey, in action. This image shows the other, more dangerous and committed side of the media treatment of wars, illustrated by Alex Webb's photo in Haiti.

160/6
Henri Huet
Delta del Mekong, Vietnam / Delta del Mekong, Vietnam / Mekong Delta, Vietnam
1968
Fotografia
AP / Radial Press

Huet fue uno de los 135 corresponsales que murieron en Vietnam. En 1971 fue atacado el helicóptero en que viajaba junto con Larry Burrows y otros fotógrafos para informar sobre la invasión clandestina de Laos. Durante la Segunda Guerra Mundial cayeron 37 fotógrafos. En 2003 murieron 36 corresponsales, 13 de ellos en Irak.

Huet va ser un dels 135 corresponsals que van morir al Vietnam. El 1971 va ser atacat l'helicòpter on viatjava juntament amb Larry Burrows i altres fotògrafs per informar de la invasió clandestina de Laos. Durant la segona guerra mundial van caure 37 fotògrafs. El 2003 van morir 36 corresponsals, 13 dels quals a l'Iraq.

Huet was one of the 135 war correspondents who died in Vietnam. In 1971 the helicopter he was travelling in with Larry Burrows and other photographers to report on the clandestine invasion of Laos was attacked. During the Second World War 37 photographers succumbed. In 2003 36 correspondents died, 13 of them in Iraq.

75.10
Robert Capa
Avanç de tropes vietnamites entre Namdinh i Thaibinh / Avance de tropas vietnamitas entre Namdinh y Thaibinh / Vietnamese troops advancing between Namdinh and Thaibinh
Indoxina, 25 de maig de 1954
Robert Capa / Magnum Photos / Contacto

Capa va donar testimoni amb la seva càmera de nombroses guerres, des de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, fins a la d'Indoxina, en la qual va morir en trepitjar una mina. Aquesta és l'última foto que va fer abans de morir.

Capa dio testimonio con su cámara de numerosas guerras, desde la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, hasta la de Indochina, en la que murió al pisar una mina. Ésta es la última foto que tomó antes de morir.

Capa bore witness to many wars with his camera, from the Spanish Civil War and the Second World War, to the war in Indochina, in which he died when he stepped on a mine. This is the last photograph he took before he died.

252.1
John Hoagland
Guerra a El Salvador / Guerra en El Salvador / War at El Salvador
1984
Cortesia d'Eros Hoagland

Els últims fotogrames del rodet de Hoagland en el qual enregistra el moment de la seva pròpia mort al Salvador.

Los últimos fotogramas del carrete de Hoagland en el que registra el momento de su propia muerte en El Salvador.

The last frames from Hoagland's roll of film which record the moment of his own death in El Salvador.

23.26
Tony Vaccaro
Reporter americà fotografiat en ple combat / Reportero americano fotografiado en pleno combate / American reporter, taken in action
França, 1944
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

Vaccaro va participar com a soldat en la Segona Guerra Mundial. Va desembarcar a Normandia el 1944 i va cobrir l'avanç fins a Alemanya amb la càmera al costat del fusell. Aquesta foto palesa les difícils condicions d'aquest testimoni.

Vaccaro participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial, desembarcó en Normandía en 1944 y cubrió el avance hasta Alemania llevando su cámara junto a su rifle. Esta foto pone de manifiesto las difíciles condiciones de tal testimonio.

Vaccaro was a soldier in the Second World War. He took part in the Normandy landings in 1944 and covered the advance on Germany carrying his camera alongside his gun. This photograph clearly shows the difficult conditions under which he produced this record of events.

75.28
Don McCullin
Retrat d'un marine a la batalla de Hue / Retrato de un marine en la batalla de Hue / Portrait of marine during the Battle of Hue
1968
Don McCullin / Contact Press Images / Contacto

La mirada buida d'aquest marine , que espera ser evacuat després de la batalla d'Hue, el febrer del 1968, és un signe del xoc que li ha produït el que ha vist.

La mirada vacía de este marine esperando ser evacuado tras la batalla de Hue, en febrero de 1968, es un signo del shock que le ha producido lo que ha visto.

The vacant expression on the face of this marine waiting to be evacuated after the Battle of Hue, in February 1968, is a sign of the shock caused by what he has seen.

53.6
Truong Hieu
Escena de batalla / Battle scene
c . 1965-1975
Guaix sobre paper
The British Museum, Londres

Pocs exèrcits es permeten el luxe de disposar d'artistes de combat oficials. Al Vietnam tothom era necessari per a la lluita. Tanmateix, entre els veterans hi havia artistes que dibuixaven i pintaven el que veien. Aquesta visió plàcida sorprèn. Els vietnamites rarament representen la cruesa del combat amb l'argument que han presenciat tant d'horror que s'estimen més recordar altres aspectes de l'experiència de la guerra.

Pocos ejércitos se permiten el lujo de contar con artistas de combate oficiales. En Vietnam todos hacían falta para la lucha. Aun así entre los veteranos hay artistas que dibujan y pintan lo que han visto. Sorprende la visión apacible. Los vietnamitas raramente representan lo más crudo del combate, argumentando que han presenciado tanto horror que prefieren recordar otros aspectos de la experiencia de la guerra.

Few armies can afford to take official war artists on board. In Vietnam they were all needed to fight. Nevertheless, among the veterans, there were artists who drew and painted what they saw. This peaceful vision comes as a surprise. The Vietnamese seldom represent the most brutal part of the battle, the reason for this being that the soldiers have witnessed so much horror that they prefer to remember other aspects of the experience of war.

53.13
Quang Tho
Tres dones amb canó / Tres mujeres con un cañón / Three women with a field gun
1965
Tinta negra i aquarel·la sobre projectil recobert de paper fet a mà
The British Museum, Londres

Les imatges del paper de les dones vietnamites en la guerra són un dels molts exemples possibles de la participació de la dona com a combatent en nombrosos conflictes, enquadrades en milícies i guerrilles (Espanya, Eritrea, Nicaragua etc.), i progressivament en molts exèrcits regulars.

Las imágenes del papel de las mujeres vietnamitas en la guerra son uno de los muchos ejemplos posibles de la participación de la mujer como combatiente en numerosos conflictos, en milicias y guerrillas (España, Eritrea, Nicaragua, etc.), y cada vez más en muchos ejércitos regulares.

Pictures showing the role of Vietnamese women during the war are one of the many examples of the ways women have fought in many conflicts, in militias and guerrilla groups (Spain, Eritrea, Nicaragua, etc.), and their growing numbers in many regular armies.

75/21
Gilles Caron
Soldats Ibo retirant-se durant la guerra civil a la província secessionista de Biafra / Soldados Ibo retirándose durante la guerra civil en la província secesionista de Biafra / Ibo soldiers retreating during civil war in secessionist province of Biafra
Nigèria, desembre de 1968
Fotografia
Gilles Caron / Contact Press Images / Contacto

75/22
Kenneth Jarecke
Presoner. Guerra del Golf / Prisionero. Guerra del Golfo / Prisoner. Gulf War
1991
Fotografia
Kenneth Jarecke / Contact Press Images / Contacto

75/24
Kenneth Jarecke
Cadàver calcinat. Guerra del Golf / Cadáver calcinado. Guerra del Golfo / Burnt body. Gulf War
1991
Fotografia
Kenneth Jarecke / Contact Press Images / Contacto

2.1
Pablo Picasso
Retrat de Guillaume Apollinaire amb el cap embenat / Retrato de Guillaume Appollinaire con la cabeza vendada/ Portrait of Guillaume Apollinaire with bandaged head
1916
Llapis sobre paper
Musée Picasso, París

Picasso, que el 1914 havia pintat Apollinaire amb uniforme d'artiller, el 1916 el dibuixa ferit com també van fer altres amics seus, com André Rouveyre, Jean Cocteau i Jean Hugo

Picasso, que en 1914 había pintado a Apollinaire con uniforme de artillero, en 1916 lo dibuja herido, como también hicieron otros amigos suyos, como André Rouveyre, Jean Cocteau y Jean Hugo.

Picasso, who had painted Apollinaire wearing his gunner's uniform in 1914, painted him in 1916 after he had been wounded. He did the same with his other friends such as André Rouveyre, Jean Cocteau and Jean Hugo.

210.1
Casc militar d'Apollinaire, foradat per l'esclat d'un obús que el ferí greument al cap / Casco militar de Apollinaire, agujereado por el estallido de un obús que lo hirió gravemente en la cabeza / Apollinaire's military helmet, showing the hole made by the shell burst which caused him serious head injuries
17 de març de 1916
Fons Apollinaire de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris

El 17 de març de 1916, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky, àlias Guillaume Apollinaire, va ser ferit al cap per l'explosió d'un obús mentre llegia el periòdic a la trinxera. La ferida li va causar alteracions emocionals i de conducta, tot i que la seva mort, el 1918, va tenir per causa la «grip espanyola».

El 17 de marzo de 1916, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky, alias Guillaume Apollinaire, fue herido en la cabeza por la explosión de un obús mientras leía el periódico en la trinchera. La herida le causó alteraciones emocionales y de conducta, aunque su muerte en 1918 se debió a la «gripe española».

On 17th March 1916, Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky, alias Guillaume Apollinaire, was wounded in the head by a shell burst while reading a newspaper in a trench. His injuries led him to suffer emotional and behavioural disorders, although his death in 1918 was a result of the “Spanish flu” epidemic.

48/1
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 52 / Soldado con herida en la cara núm. 52 / Soldier with facial injury no. 52
1916
Llapis pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

48.2
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 29 / Soldado con herida en la cara núm. 29 / Soldier with facial injury no. 29
1916
Pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

48/4
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 31 / Soldado con herida en la cara núm. 31 / Soldier with facial injury no. 31
1916
Llapis pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

48/5
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 32 / Soldado con herida en la cara núm. 32 / Soldier with facial injury no. 32
1916
Llapis pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

48/6
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 49 / Soldado con herida en la cara núm. 49 / Soldier with facial injury no. 49
1916
Llapis pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

48/8
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 51 / Soldado con herida en la cara núm. 51 / Soldier with facial injury no. 51
1916
Llapis pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

48.7
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 50 / Soldado con herida a la cara núm. 50 / Soldier with facial injury no. 50
1916
Pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

48.3
Henry Tonks
Soldat amb ferida a la cara núm. 30 / Soldado con herida en la cara núm. 30 / Soldier with facial injury no. 30
1916
Pastel sobre paper
Royal College of Surgeons of England, Londres

Una altra forma de documentació artística de l'experiència de la guerra són els estudis que Tonks, que havia estat cirurgià, va fer de ferides facials i dels successius estadis de la cirurgia reconstructiva practicada per Sir Harold Gillies, pioner en aquesta tècnica.

Otra forma de documentación artística de la experiencia de la guerra son los estudios que Tonks, que había sido cirujano, realizó de heridas faciales y de los sucesivos estadios de la cirugía reconstructiva practicada por Sir Harold Gillies, pionero en esta técnica.

Another way of documenting the experience of war through art are the studies which Tonks, a former surgeon, made of the face wounds and the successive stages of reconstructive surgery carried out by Sir Harold Gillies, a pioneer of this technique.

61.24
Otto Dix
Trasplantament, de la carpeta “La guerra” / Trasplante, de la carpeta “La guerra” / Transplant, from the portfolio “War”
1924
Gravat a l'aiguafort
The British Museum, Londres

70.42
Hôpital Gratry
Dispositiu perquè els mancs poguessin aplaudir a l'espectacle de la festa francoamericana / Dispositivo para que los mancos pudieran aplaudir en el espectáculo de la fiesta francoamericana / Clapping device for one-armed serviceman to applaud the entertainments at the Franco-American festival
30 de juny i 1 de juliol de 1917
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70.43
Ull de vidre amb la capsa original / Ojo de cristal con su caja original / Glass eye in its original box
Començament del s. xx
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70.1
Lot de dos coberts per a mutilat de guerra, adaptat a la seva minusvalidesa / Lote de dos cubiertos para mutilado de guerra, adaptado a su minusvalía / Set of two pieces of cutlery for a disabled serviceman, adapted to his disability
Primera Guerra Mundial
Ferro i mànec de fusta
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

70.15
G. Lefranc
Estatueta-talismà que representa un mutilat amb la cara embenada per posar al tap del radiador del cotxe i amb la inscripció “Venuda en benefici de la Unió de ferits a la cara” / Estatuilla-talismán que representa a un mutilado con la cara vendada para colocar en el tapón del radiador del coche y con la inscripción “Vendida en beneficio de la Unión de heridos en la cara” / Car mascot in bronze depicting a bandaged ‘' gueule cassée  ‘' (soldier with severe facial injuries). To be screwed on to a car radiator cap. Bears the inscription “Sold in aid of the Union of Soldiers with Facial Injuries”
c. 1921
Bronze
Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme)

23.2
Frans Masereel
Els morts s'aixequen: resurrecció infernal, gravat núm. 3 / Los muertos se levantan: resurrección infernal, grabado nº 3 / The dead arise: infernal resurrection, engraving no. 3
1917
Xilografia
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

23.5
Frans Masereel
Els morts s'aixequen: resurrecció infernal, gravat núm. 7 / Los muertos se levantan: resurrección infernal, grabado nº 7 / The dead arise: infernal resurrection, engraving no. 7
1917
Xilografia
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

23/3
Frans Masereel
Dempeus els morts: resurecció infernal, gravat núm. 4) / En pie los muertos: resurección infernal, grabado nº 4 / The dead arise: infernal resurrection, engraving no. 4
1917
Xil·lografia
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

23/4
Frans Masereel
Dempeus els morts: resurecció infernal, gravat núm. 6 / En pie los muertos: resurección infernal, grabado nº6 / The dead arise: infernal resurrection, engraving no. 6
1917
Xil·lografia
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

92/15
Franklin Boggs
Jungla - Aliada de l'enemic / Jungla - Aliada del enemigo / Jungle - Ally of the Enemy
1944
Oli sobre tela
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

5.15
Christopher Richard Wynne Nevinson
Camins de glòria / Senderos de gloria / Paths of glory
1917
Oli sobre tela
Imperial War Museum, Londres

El control de les imatges de les baixes pròpies ja preocupava durant la Primera Guerra Mundial. Quan van prohibir a Nevinson exposar aquest quadre perquè mostrar soldats britànics morts era desmoralitzador, el va cobrir amb paper marró sobre el qual va escriure «Censurat». La font de l'irònic títol és un vers de Thomas Gray: «…els camins de la glòria només duen a la mort».

El control de las imágenes de bajas del propio bando preocupaba ya en la Primera Guerra Mundial. Cuando a Nevinson se le prohibió exponer este cuadro porque mostrar soldados británicos muertos era desmoralizador, lo cubrió con papel marrón sobre el que escribió «Censurado». La fuente del irónico título es un verso de Thomas Gray: «los caminos de la gloria sólo llevan a la muerte».

Keeping a check on the pictures of casualties from each side was already a cause for concern during the First World War. When Nevinson was banned from exhibiting this painting because it was considered bad for morale to show dead British soldiers, he covered it with brown paper on which he wrote “Censored”. The source of the ironic title is a verse by Thomas Gray: “ the paths of glory lead but to the grave”.

92.14
Franklin Boggs
Fi d'un dia atrafegat / Final de un día atareado / End of a busy day
1944
Oli sobre masonite
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

Abbot Laboratories era una companyia farmacèutica que va patrocinar un programa propi d'artistes de combat durant la Segona Guerra Mundial, amb l'encàrrec d'atendre especialment els aspectes mèdics del conflicte. Boggs, un dels artistes civils comissionats per Abbot, documenta el sofriment quotidià del soldat.

Abbot Laboratories era una compañía farmacéutica que patrocinó su propio programa de artistas de combate durante la Segunda Guerra Mundial, con el encargo de atender especialmente a los aspectos médicos del conflicto. Boggs fue uno de los artistas civiles comisionados por Abbot y documenta los padecimientos cotidianos del soldado.

Abbot Laboratories was a pharmaceutical company which sponsored its own war artists' scheme during the Second World War, with commissions dealing particularly with the medical aspects of the conflict. Boggs was one of the civilian artists commissioned by Abbot and he recorded the everyday suffering of soldiers.

5.13
Eric Henri Kennington,
Gasejat i ferit / Gaseado y herido / Gassed and wounded
1918
Oli sobre tela
Imperial War Museum, Londres. Donació de l'artista, 1934

Kennington va ser nomenat artista oficial de guerra després de la seva experiència al front com a soldat. En aquest quadre s'aprecia la impressió que li van fer les víctimes dels atacs amb gasos als hospitals de campanya de França.

Kennington fue nombrado artista oficial de guerra tras su experiencia como soldado en el frente. En este cuadro se aprecia la impresión que le causaron las víctimas de los ataques de gas en los hospitales de campaña de Francia.

Kennington was named official war artist following his experiences as a soldier at the front. This picture shows the impression made on him by the victims of gas attacks in the field hospitals in France.

92.20 / 92/44 - 92/45 - 92/46 - 92/47 - 92/48
Clayton M. Rollins
Marxa de la mort de Bataan, Segona Guerra Mundial / Marcha de la muerte de Bataan, Segunda Guerra Mundial / Bataan death march, Second World War
Fusta
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

Figures tallades per un supervivent de la Marxa de la Mort de Bataan. En ocupar les Filipines, el 1942, els japonesos van forçar els setanta mil soldats americans i filipins que es van rendir a la península de Bataan a una marxa de sis dies en unes condicions molt dures, en la qual van morir prop de deu mil presoners. Clayton M. Rollins en va fugir i es va unir a les guerrilles filipines de les muntanyes.

Figuras talladas por un superviviente de la Marcha de la Muerte de Bataan. Al ocupar las Filipinas en 1942, los japoneses forzaron a los setenta mil soldados americanos y filipinos que se rindieron en la península de Bataan a una marcha de seis días en durísimas condiciones en la que murieron cerca de diez mil prisioneros. Clayton M. Rollins escapó y se unió a las guerrillas filipinas en las montañas.

Figures carved by a survivor of the Bataan Death March. When the Japanese occupied the Philippines in 1942, they forced the 70,000 American and Filipino soldiers who had surrendered on the Bataan Peninsula, to go on a six-day march in extremely harsh conditions. Nearly 10,000 prisoners died on the march but Clayton M. Rollins escaped and joined the Filipino guerrilla fighters in the mountains.

160.10
Marxa de la mort de Bataan, Filipines / Marcha de la muerte de Bataan, Filipinas / Bataan death march, Philippines
1942
AP / Radial Press

75.20
Yunghi Kim
Refugiats hutus fugint de Rwanda / Refugiados hutus huyendo de Ruanda / Hutu refugees fleeing Rwanda
1997
Yunghi Kim / Contact Press Images / Contacto

75.15
Paul Lowe
Txetxènia / Chechenia / Chechenia
1994
Paul Lowe / Grazia Neri / Contacto

200.1
Simeón Saiz Ruiz
Matança de civils a Sarajevo pels projectils caiguts a prop del mercat principal, dilluns 28 d'agost de 1995 / Matanza de civiles en Sarajevo por proyectiles caídos junto al mercado principal, lunes 28 de agosto de 1995 / Civilians in Sarajevo killed by missiles which have fallen next to the main market, Monday 28 August 1995
1999
Oli sobre tela
CAC - Museo Patio Herreriano, Valladolid

El setge de la ciutat ha esdevingut un símbol de la barbàrie de la fi del segle xx . Mostra tant el que és un enfrontament ètnic en una guerra civil com els seus efectes en els no combatents. El moment emblemàtic del setge, el constitueix l'atac de morter sobre la cua del pa el 28 d'agost de 1995.

El sitio de la ciudad se ha convertido en un símbolo de la barbarie de finales del siglo xx . Es una muestra tanto de un enfrentamiento étnico en una guerra civil como sus efectos en los no combatientes. El momento emblemático del asedio es el ataque de mortero sobre la cola del pan el 28 de agosto de 1995

The siege of the city has become a symbol of barbarism at the end of the 20th century. It shows what ethnic confrontation means during a civil war as well as its effects on non-combatants. The key moment of the siege was the mortar attack on the people in the bread queue on 28th August 1995.

32.31
Standish Backus
A l'hospital de la Creu Roja / En el hospital de la Cruz Roja, Hiroshima / At the Red Cross hospital, Hiroshima
1946
Aquarel·la
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

153.11
W. R. Wilson
Foc antiaeri durant un raid aeri dels nazis sobre Alger / Fuego antiaéreo durante una incursión aérea de los nazis sobre Argel / Ack-ack fire during an air raid on Algiers, by the Nazis
1943
National Archives, Washington

23.24
Anthony
Porta de Menin, Ypres, Bèlgica / Puerta de Menin, Ypres, Bélgica / Menin Gate, Ypres, Belgium
1913
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

23.25
Anthony
Porta de Menin, Ypres, Bèlgica / Puerta de Menin, Ypres, Bélgica / Menin Gate, Ypres, Belgium
1919
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

15/1
Philip Guston
Bombardeig / Bombardeo / Bombardment
1937-38
Oli sobre masonite (fusta)
McKee Gallery

Abans d'iniciar el seu període abstracte, Guston es va interessar per la pintura històrica i política dels muralistes mexicans. La seva representació de la violència i el sofriment s'avança a la segona guerra mundial i continua durant el seu curs. Aquesta obra respon als mateixos esdeveniments que van inspirar Picasso i que assenyalen el principi d'una pràctica que caracteritza les guerres del segle xx .

Antes de iniciar su periodo abstracto, Guston se interesó por la pintura histórica y política de los muralistas mejicanos. Su representación de la violencia y el sufrimiento se adelanta a la Segunda Guerra Mundial y continúa durante la misma. Esta obra responde a los mismos acontecimientos que inspiraron a Picasso y que señalan el principio de una práctica que caracteriza las guerras del siglo XX.

Before starting out on his abstract period, Guston was interested in the historical and political painting of the Mexican muralists. His depiction of violence and suffering anticipates the Second World War and continues during it. This work responds to the same event that inspired Picasso, events that signal the beginning of a practice that typifies the wars of the twentieth century.

94.3
Agustí Centelles
Bombardeig de Lleida / Bombardeo de Lérida / Air raid over Lleida
Novembre de 1937
Arxiu Agustí Centelles, Barcelona

310.1
Anthony Suau
Silueta d'un home vell executat pels serbis a Kosovo / Silueta de un hombre viejo ejecutado por los serbios en Kosovo / Traces of an old man executed by the Serbs in Kosovo
1999
Cortesia d'Anthony Suau, París

28/24
Marc Chagall
Dol / Luto / Mourning
1914 - 1915
Tinta India i gouache sobre paper
State Russian Museum

75/23 Don McCullin
Dona turca lamentant-se per la mort del seu marit assassinat per les forces gregues durant la guerra civil / Mujer turca lamentando la muerte de su marido asesinado por las fuerzas griegas durante la guerra civil / Turkish woman mourning the death of her husband killed by Greek forces during civil war
Limassol, Xipre, 1964
Fotografia
Don McCullin / Contact Press Images / Contacto

75.3
Gilles Peress
Una dona gran observa com la policia de Bòsnia entra al suburbi de Vogosca, sota comandament serbi durant gran part de la guerra i actualment sota el control del govern bosnià segons l'acord de Dayton / Una mujer mayor observa como la policía de Bosnia entra en el suburbio de Vogosca, bajo mando serbio durante gran parte de la guerra y, actualmente, bajo el control del gobierno bosnio según el acuerdo de Dayton / An elderly woman watching the Bosnian police enter the suburb of Vogosca, which was Serbian-held for most of the war, and is now under Bosnian government control according to the Dayton agreement
Vogosca-Sarajevo, Bòsnia, 1996
Gilles Peres / Magnum Photos / Contacto

219.1
Romano Cagnoni
El terror de la guerra, Biafra / Terror of war, Biafra
c. 1970

144.1
George Grosz
L'home gris balla / El hombre gris baila / The grey man dances
1949
Oli sobre tela
Col·lecció particular, Cortesia de Ralph Jentsch, Capri

240.6
Henry Moore
Estudi per “Postures de persones adormides” / Estudio para “Posturas de personas dormidas” / Study for "Sleeping Positions"
1940-1941
Llapis, llapis de cera, rentat d'aquarel·la i tinta, ploma i tinta, llapis pastel de colors
The Henry Moore Foundation. Donació d'Irina Moore 1977, Hertfordshire

240.4
Henry Moore
Estudi per “Perspectiva del refugi del metro” / Estudio para "Perspectiva de refugio del metro"/ Study for "Tube Shelter Perspective"
1940-1941
Llapis, llapis de cera, rentat d'aquarel·la i llapis pastel de colors, ploma i tinta negra sobre paper de vitel·la
The Henry Moore Foundation. Donació d'Irina Moore 1977, Hertfordshire

240/5
Henry Moore
Estudi per a "Dones en un refugi" / Estudio para "Mujeres en un refugio" / Study for "Women in a Shelter"
1940-1941
Llapis, llapis cera, rentat d'aquarel la i tinta, pluma i tinta, llapissos pastel de colors
The Henry Moore Foundation. Donació d'Irina Moore 1977, Hertfordshire, Gran Bretanya

240/7
Henry Moore
Dibuix de refugi amb figures adormides / Dibujo de refugio con figuras dormidas / Shelter Drawing with sleeping figures
1941
Llapis, llapis cera blanc, rentat d'aquarel la, llapis pastel, tinta negra, gouache
The Henry Moore Foundation. Donació d'Irina Moore 1977, Hertfordshire, Gran Bretanya

240/10
Henry Moore
Estudi per a "Dues dones tapades amb mantes" / Estudio para "Dos mujeres tapadas con mantas" / Study for "Two Women Wrapped in blankets"
1940-1941
Llapis, llapis cera, aquarel la, pluma i tinta negra
The Henry Moore Foundation. Donació d'Irina Moore 1977, Hertfordshire, Gran Bretanya

240.2
Henry Moore
Figura adormida i figura atrapada entre la runa / Figura dormida y figura atrapada en los escombros / Sleeping figure and figure pinned under debris
1940-1941
Llapis, llapis de cera, rentat d'aquarel·la, ploma i tinta negra
The Henry Moore Foundation. Donació d' Irina Moore 1977, Hertfordshire

A través de l'exemple de la ciutat de Londres, que es va inspirar per organitzar la seva defensa passiva en l'experiència dels bombardeigs de Barcelona, es mostra el sofriment de la població civil sota aquesta forma d'atac que, a partir de la Guerra Civil Espanyola, ha caracteritzat la guerra contemporània.

A través del ejemplo de la ciudad de Londres, que se inspiró para organizar su defensa pasiva en la experiencia de los bombardeos de Barcelona, se muestra el sufrimiento de la población civil bajo esta forma de ataque que, a partir de la Guerra Civil Española, ha caracterizado la guerra contemporánea.

The city of London, which based its air-raid defences on the experience of the bombing raids on Barcelona, is used as an example to show the suffering of the civilian population under this form of attack which has characterised contemporary warfare since the time of the Spanish Civil War.

240.3
Henry Moore
Tres figures adormides: estudi per “Dibuix de refugi” / Tres figuras dormidas: estudio para "Dibujo de refugio” / Three figures sleeping: study for "Shelter drawing"
1940-1941
Llapis, llapis de cera, aquarel·la, ploma i tinta negra sobre paper de vitel·la
The Henry Moore Foundation.Donació d'Irina Moore 1977, Hertfordshire

Els dibuixos realitzats per Moore als refugis del metro de Londres durant els bombardeigs, entre la tardor del 1940 i l'estiu del 1941, formen un conjunt diferenciat dins la seva obra. Els va iniciar com un exercici personal que després es va convertir en un encàrrec del War Artists' Advisory Committee.

Los dibujos realizados por Moore en los refugios del metro de Londres durante los bombardeos, entre otoño de 1940 y verano de 1941, forman un conjunto diferenciado en su obra. Los empezó como un ejercicio personal, que luego se convirtió en un encargo del War Artist's Advisory Committee.

Moore's drawings of the air-raid shelters in the London Underground during the bombings between autumn 1940 and summer 1941, are quite unlike his other works. He began them as a personal exercise, which later became a commission from the War Artists' Advisory Committee.

153/10
Gloriosament dempeus lluny de les flames i del fum dels edificis del voltant / Gloriosamente en pie lejos de las llamas y el humo de los edificios de los alrededores / Standing up gloriously out of the flames and smoke of sorrounding buildings
29 desembre de 1940
Fotografia
National Archives, Washington

116.1
James Natchwey
La passió de l'Islam / La pasión del Islam / The passion of Islam
2003
Tinta d'injecció sobre paper
Col·lecció de l'artista, Nova York

113.2
Simon Norfolk
Edifici governamental prop del palau presidencial de Darulaman, destruit en els combats entre Rabbani i Hazaras a principi dels noranta / Edificio gubernamental cercano al palacio presidencial de Darulaman, destruido en los combates entre Rabbani i Hazaras a principios de los noventa / A government building close to the former Presidential palace at Darulaman, destroyed in fighting between Rabbani and the Hazaras in the early 1990s
2001
Cortesia de la Galerie Martin Kudlek, Colònia

113.11
Simon Norfolk
Edifici i botigues amb marques de bales al districte Karte Char de Kabul / Edificio y tiendas con marcas de balas en el distrito Karte Char de Kabul / Bullet-scarred apartment building and shops in the Karte Char district of Kabul,
2001
Cortesia de la Galerie Martin Kudlek, Colònia

113. 10
Simon Norfolk
Rastre d'un tanc talibà destruït a la base militar de Farm Hada prop de Jalalabad / Restos de un tanque talibán destruido en la base militar de Farm Hada cerca de Jalalabad / Track of destroyed Taliban tank at Farm Hada military base near Jalalabad,
2001
Cortesia de Galerie Martin Kudlek, Colònia

113/3
Simon Norfolk
Coberta oxidada d'un canó antiaèri a Kohe Asmai (conegut com a 'Radio TV Mountain') al centre de Kabul
Cubierta oxidada de un cañón antiaereo en Kohe Asmai (conocido como ‘Radio TV Mountain') en el centro de Kabul
Rusting anti-aircraft canon casings on Kohe Asmai (known as 'Radio TV Mountain') in central Kabul
2001
Fotografia
Cortesia de la Galerie Martin Kudlek, Colònia

113/7
Simon Norfolk
Venedor de globus davant d'un antic saló de te en un parc pròxim a l'Exposició Afganesa de Realitzacions Econòmiques i Socials al districte Shah Sahid de Kabul / Vendedor de globos frente a un antiguo salón de te en un parque cercano a la Exposición Afgana de Logros Económicos y Sociales en el distrito Shah Sahid de Kabul / Balloon-seller by a former teahouse in a park next to the Afghan Exhibition of Economic and Social Achievements in the Shah Shahid district of Kabul
2001
Fotografia
Cortesia de la Galerie Martin Kudlek, Colònia

113/12
Simon Norfolk
Restes de la terminal de troleibusos al golf Bagrami als afores de Kabul
Restos de la terminal de trolebuses al golfo Bagrami en las afueras de Kabul
The remains of the trolleybus terminus at Gulf Bagrami on the outskirts of Kabul
2001
Fotografia
Cortesia de la Galerie Martin Kudlek, Colònia

207/11
Catifa afgana de guerra / Alfombra afgana de guerra / Afgan war rug
1990
Llana i cotó, teixit a mà
Col·lecció privada

En un país amb una llarga tradició en la confecció de tapissos, i que està en guerra des del 1978, hi ha una artesania especialitzada en catifes amb motius bèl·lics, icones quotidianes de la seva cultura actual: kalaixnikovs, helicòpters i tancs.

En un país con una larga tradición en la confección de tapices, y que lleva en guerra continuada desde 1978, existe una artesanía especializada en alfombras con motivos bélicos, iconos cotidianos de su cultura actual: kalashnikovs, helicópteros y tanques.

In a country with a long tradition in making carpets, and which has been continually at war since 1978, a handicraft exists that specialises in rugs with bellicose images, everyday icons of its current culture: kalashnikovs, helicopters and tanks.

152/16
Seient de pilotatge de l'avió de Gary Powers "Lokjid" 42 / Asiento de pilotaje del avión de Gary Powers "Lokjid" 42 / Pilot's seat from Gary Powers' Lokjid 42 aircraft
1960
Metall, coixí, cuir i goma
Central Armed Forces Museum, Moscou

222.9
Gervasio Sánchez
Vides minades / Vidas minadas / Mined lives
1995
Aquestes fotografíes pertanyen al projecte fotogràfic Vides Minedes, organitzat i finançat per Médicos sin Fronteras / Estas fotografías pertenecen al proyecto fotográfico Vidas Minadas, organizado y financiado por Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam y Manos
Unidas / These photographs form part of the Mined Lives photo project, organised and funded by Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam and Manos Unidas

222.12
Gervasio Sánchez
Vides minades / Vidas minadas / Mined lives
1995
Aquestes fotografíes pertanyen al projecte fotogràfic Vides Minedes, organitzat i finançat per Médicos sin Fronteras / Estas fotografías pertenecen al proyecto fotográfico Vidas Minadas,organizado y financiado por Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam y Manos
Unidas / These photographs form part of the Mined Lives photo project, organised and funded by Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam and Manos Unidas

222/10
Gervasio Sánchez
Vides minades / Vidas minadas / Mined lives
1995
Aquestes fotografíes pertanyen al projecte fotogràfic Vides Minedes, organitzat i finançat per Médicos sin Fronteras / Estas fotografías pertenecen al proyecto fotográfico Vidas Minadas, organizado y financiado por Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam y Manos
Unidas / These photographs form part of the Mined Lives photo project, organised and funded by Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam and Manos Unidas

222/11
Gervasio Sánchez
Vides minades / Vidas minadas / Mined lives
1995
Aquestes fotografíes pertanyen al projecte fotogràfic Vides Minedes, organitzat i finançat per Médicos sin Fronteras / Estas fotografías pertenecen al proyecto fotográfico Vidas Minadas,organizado y financiado por Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam y Manos
Unidas / These photographs form part of the Mined Lives photo project, organised and funded by Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam and Manos Unidas

222/13
Gervasio Sánchez
Vides minades / Vidas minadas / Mined lives
1995
Aquestes fotografíes pertanyen al projecte fotogràfic Vides Minedes, organitzat i finançat per Médicos sin Fronteras / Estas fotografías pertenecen al proyecto fotográfico Vidas Minadas, organizado y financiado por Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam y Manos
Unidas / These photographs form part of the Mined Lives photo project, organised and funded by Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam and Manos Unidas

222/14
Gervasio Sánchez
Vides minades / Vidas minadas / Mined lives
1995
Aquestes fotografíes pertanyen al projecte fotogràfic Vides Minedes, organitzat i finançat per Médicos sin Fronteras / Estas fotografías pertenecen al proyecto fotográfico Vidas Minadas, organizado y financiado por Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam y Manos
Unidas / These photographs form part of the Mined Lives photo project, organised and funded by Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam and Manos Unidas

222/15
Gervasio Sánchez
Vides minades / Vidas minadas / Mined lives
1995
Aquestes fotografíes pertanyen al projecte fotogràfic Vides Minedes, organitzat i finançat per Médicos sin Fronteras / Estas fotografías pertenecen al proyecto fotográfico Vidas Minadas, organizado y financiado por Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam y Manos
Unidas / These photographs form part of the Mined Lives photo project, organised and funded by Médicos Sin Fronteras, Intermon-Oxfam and Manos Unidas

249.1.
Violí italià del segle xix propietat de Henry Rosner, un violinista jueu professional de Cracòvia salvat per Oskar Schindler durant la Segona Guerra Mundial
Violín italiano del siglo xix propiedad de Henry Rosner, un violinista judío profesional de Cracovia salvado por Oskar Schindler durante la Segunda Guerra Mundial
19th century Italian violin owned by Henry Rosner, a professional Jewish violinist from Krakow who was saved by Oskar Schindler during World War II
1939-1945
Pantirer and Zuckerman Collection, United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC

Rosner era un violinista professional internat al camp de concentració de Plaszow, on tocava per al comandant del camp, Amon Goeth, i els seus hostes. Un d'ells era Oskar Schindler, que va incloure Rosner i la seva família en la llista d'obrers de la seva fàbrica. Schindler va rescatar el violí del camp i el va lliurar a la muller de Rosner quan aquest era a Dachau. Tots dos van sobreviure i, en reunir-se després de la guerra, ella li va portar el seu violí.

Rosner era un violinista profesional internado en el campo de concentración de Plaszow, donde tocaba para el comandante del campo, Amon Goeth, y sus huéspedes. Entre ellos Oskar Schindler, quien incluyó a Rosner y su familia en la lista de obreros de su fábrica. Schindler rescató el violín del campo y se lo entregó a la esposa de Rosner cuando éste estaba en Dachau. Ambos sobrevivieron y al reunirse tras la guerra ella le entregó su violín.

Rosner was a professional violinist who was interned in the Plaszow concentration camp, where he played for the camp commandant, Amon Goeth, and his guests. Among them was Oskar Schindler, who recruited Rosner and his family as part of the workforce at his factory. Schindler salvaged the violin from the camp and gave it to Rosner's wife when the musician was in Dachau. Both survived and, when they were reunited after the war, she took him his violin.

225.2
Culleres, camp de concentració de Majdanek / Cucharas, campo de concentración de Majdanek / Spoons, item of camp equipment, Majdanek concentration camp
1942-1944
Talla de fusta
State Museum at Majdanek, Lublin, Polònia

249/9
Arquet del violí usat per Henry Rosner mentre era internat al camp dirigit per Oskar Schindler
Arco del violín usado por Henry Rosner mientras era interno en el campo dirigido por Oskar Schindler
Violin bow used by Henry Rosner while interned in camp run by Oskar Schindler
c.1933-45
Fusta, metall, fil de coure
United States Holocaust Memorial Museum

249/10
Capsa del violí usat per Henry Rosner mentre era internat al camp dirigit per Oskar Schindler
Caja del violín usado por Henry Rosner mientras era interno en el campo dirigido por Oskar Schindler
Violin case used by Henry Rosner while interned in camp run by Oskar Schindler
c.1933-45
Fusta i metall
United States Holocaust Memorial Museum

109. 28
Soldat federal aguantant una granada de mà per l'anella de seguretat mentre vigila les presoneres Ibo i els seus fills a Nigèria, durant la Guerra de Biafra / Soldado federal sujetando una granada de mano por la anilla de seguridad mientras vigila a las prisioneras Ibo y a sus hijos en Nigeria, durante la Guerra de Biafra / A federal soldier swings a hand grenade by its release pin while guarding Ibo women prisoners and their children in Nigeria, during the Biafran War
19 de juliol de 1968
The Hulton Getty Picture Collection, Londres

23.23
Els infants morts a Madrid, fotomuntatge a partir del qual es va realitzar el pòster del ministeri de propaganda / Los niños muertos en Madrid, fotomontaje a partir del cual se realizó el cartel del ministerio de propaganda “¡Asesinos! ¿Quién al ver esto, no empuña un fusil para aplastar al fascismo destructor?” / The children killed in Madrid, photomontage used as the basis for the poster by the Ministry for Propaganda. “Murderers! Seeing this, who wouldn't pick up a rifle to end fascism's destruction”
1936
Musée d'Histoire Contemporaine - BDIC, París

153/13
H. S. Wong
Estació Sud de Shangai després d'un brutal bombardeig japonès / Estación Sud de Shangai después de un brutal bombardeo japonés / Shangai's South Station after brutal Japanese bombing
1937
Fotografia
National Archives, Washington

160.8
Tea Kim Heang
Després d'un atac de cohets al mercat central de Pochentong, un nen amb ferides greus mira la seva mare morta / Después de un ataque de cohetes al mercado central de Pochentong, un niño herido gravemente mira a su madre muerta/ After a rocket attack on the Pochentong central market, a boy with severe burns looks at his dead mother
Phnom Penh, Cambodja, 1975
AP / Radial Press

268/1
Ramazan Ozturk
Bombardeig d'armes químiques a Halabja / Bombardeo de armas químicas a Halabja / Chemical bomb attack in Halabja
Iraq, 23 de març de 1988
Fotografia
Ozturk Ramazan / SIPA Press

261.1
Nen supervivent del genocidi. Tiroteig entre les forces governamentals i l'exèrcit patriòtic ruandès / Niño superviviente del genocidio. Tiroteo entre las fuerzas gubernamentales y el ejército patriótico ruandés / Child survivor of genocide, A firefight between the government forces and the Rwandese Patriotic Army
1966-1967
Paper, llapis, llàpissos de colors i tinta
Richad Salem, Editor, Witness to Genocide-The Children of Rwanda , Nova York 2000

261/2
La meva mare / Mi madre / My mother
1994-1995
Bolígraf i paper
Richad Salem, Editor, Witness to Genocide-The Children of Rwanda , Nova York 2000

261/3
Com va començar la guerra a Rwanda / Cómo empezó la guerra en Rwanda / How the war started in Rwanda
1995-1997
Bolígraf i paper
Richad Salem, Editor, Witness to Genocide-The Children of Rwanda , Nova York 2000

261.4
Què va passar amb els tutsis el 1994 / Qué pasó con los tutsis en 1994 / What happened with the Tutsis in 1994
3 d'octubre de 1997
Paper, llapis I llapis de colors
Richad Salem, Editor, Witness to Genocide-The Children of Rwanda , Nova York 2000

261.5
Nen supervivent del genocidi, Genocidi / Niño superviviente del genocidio, Genocidio / Child survivor of Genocide, Genocide
1996-1998
Paper i llapis de colors
Richad Salem, Editor, Witness to Genocide-The Children of Rwanda , Nova York 2000

261/6
El genocidi i genocidi-2 / El genocidio y genocidio-2 / The genocide and genocide -2
1998-1999
Llapis i pluma sobre paper
Richad Salem, Editor, Witness to Genocide-The Children of Rwanda , Nova York 2000

261/7
Homes matant els seus amics / Hombres matando a sus amigos / Men killing their friends
1998-1999
Dibuix
Richad Salem, Editor, Witness to Genocide-The Children of Rwanda , Nova York 2000

75.5
David Seymour
Teresa, una nena d'un centre per a nens pertorbats, va criar-se en un camp de concentració. Va dibuixar “casa seva” a la pissarra / Teresa, una niña de un centro para niños perturbados, se crió en un campo de concetración. Dibujó “su casa” en la pizarra / Teresa, a child in a residence for disturbed children, grew up in a concentration camp. She drew a picture of "Home" on the blackboard
Polònia, 1948
David Seymour / Magnum Photos / Contacto

282/13
Skender Amir
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/14
Ime – Brdaric Admir
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/15
Aner Music
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/17
Dozo Vedad
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/18
Hajro Nermin
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/19
Armin Dolan
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/20
Prljaca Edin
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/21
Maja Grujié
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282/23
Ranjen
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.27
Nen de Sarajevo
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Paper pintat
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.22
Jani (6 anys) (6 años) (6 year old)
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Llapis
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

282.24
Masa Marcovic (6 anys) (6 años) (6 year old)
Dibuix / Dibujo / Drawing
Sarajevo, 1994
Llapis
Museu del Joguet de Catalunya, Figueres

307.3
Maria Luz Hermosilla, carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS / Maria Luz Ermosilla, carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS / Maria Luz Ermosilla, letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307.6
Gregorio Vargas, carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS / Gregorio Vargas, carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS / Gregorio Vargas, letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307.10
Alfonso Guisasola, carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS / Alfonso Guisasola, carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS / Alfonso Guisasola, Letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307/2
Avelino, carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS
Avelino, carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS
Avelino, letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307/4
Angelina Perez , carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS
Angelina Perez , carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS
Angelina Perez , letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307/5
Cesar Gonzalez , carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS
Cesar Gonzalez , carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS
Cesar Gonzalez , letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307/7
Luis Rosete , carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS
Luis Rosete , carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS
Luis Rosete , letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307/8
Angel Toribio , carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS
Angel Toribio, carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS
Angel Toribio , letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

307/9
Mariano Morales , carta al camarada José Díaz Morales (secretari general del PCE), URSS
Mariano Morales, carta al camarada José Díaz Morales (secretario general del PCE), URSS
Mariano Morales , letter from the child to comrade José Díaz Morales (general secretary of the Spanish Communist Party), USSR
Entre 1939-1941
Paper, llapis i llapisos de colors
ANC. Archivo Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

247.3
Robert Morris
Sense títol / Sin título / Untitled
1984
Hidrocal pintat i pastel sobre paper
Sonnabend Gallery, Nova York

VICTÒRIA I DERROTA / VICTORIA Y DERROTA / VICTORY AND DEFEAT

185/13
Màquina xifradora alemana Enigma, tipus comercial, model K / Máquina cifradora alemana Enigma, tipo comercial, modelo K
1931
Metall, fusta, pell i plàstic
Museo del Ejército, Madrid

Durant la segona guerra mundial l'exèrcit alemany disposava d'un sistema criptogràfic suposadament inexpugnable. Els britànics van aconseguir trencar el codi molt aviat, ja que disposaven de màquines Enigma robades, però van haver de decidir quan actuar sense desvetllar aquest avantatge. El bombardeig de Coventry va ser un dels sacrificis assumits per continuar coneixent els plans de l'enemic.

Durante la II Guerra Mundial el ejército alemán disponía de un sistema criptográfico supuestamente inexpugnable. Los británicos consiguieron romper el código muy temprano en la guerra, al contar con máquinas Enigma robadas, pero tuvieron que decidir cuándo actuar sin desvelar esta ventaja. El bombardeo de Coventry fue uno de los sacrificios asumidos para continuar conociendo los planes del enemigo.

During the Second World War the German Army possessed a supposedly impregnable cryptographic system. Due to their possessing stolen Enigma machines, the British managed to break the code very early on in the war but had to decide when to act without revealing this advantage. The bombing of Coventry was one of the sacrifices made in order to be able to continue knowing about the plans of the enemy.

255.1
“S'ha acabat la guerra” / “La guerra ha terminado” / “War ends”
Boston American , 11 de novembre de 1918 / 11 noviembre 1918 / 11 November 1918
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255.11
“La guerra s'ha acabat. Tòquio accepta les condicions de rendició. Els combats han cessat aquesta nit” / “La guerra ha terminado”. Tokio acepta las condiciones de rendición. Los combates han cesado esta noche / The war is over. Tokyo accepts the conditions of surrender, fighting ended tonight”,
Libé-Soir , 15 d'agost de 1945
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255.12
“Benvinguts llibertadors” / “Bienvenidos libertadores” / “Welcome liberators”
La patria libre, 7 de gener de 1959
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255.14
“Ciutat de Kuwait alliberada” / “Ciudad de Kuwait liberada” / “Kuwait City Freed”
The Saudi Gazette, 2 de febrer de 1991
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/2
“Des d'ahir al matí ja no es lliuta als fronts europeus” / “Desde ayer por la mañana ya no se lucha en los frentes europeos” / Fighting on European fronts ended yesterday morning
12 de novembre de 1918
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/3
“L'armistici està signat” / “El armisticio está firmado” / “The Armistice is signed”
12 de novembre de 1918
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/4
“La guerra s'ha acabat. Visca Franco” / “La guerra ha terminado. Viva Franco” / “War is over. Long live Franco!”
El Noticiero Universal, 29 de març de 1939
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/5
“Franco ha reconquerit la pàtria sencera” / “Franco ha reconquistado la patria entera” / “Franco has reconquered the entire motherland”
Solidaridad Nacional , 30 de març de 1939
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/6
“El dia ha arribat. París s'alça en armes i marxa cap a l'alliberament” / “El día ha llegado. París se alza en armas y marcha hacia su liberación” / “The day has come. Paris takes up arms and marches towards liberation”
Libération , 23 d'agost de 1944
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/7
“S'acaba la guerra dels nazis” / “Termina la guerra de los nazis” / “Nazi war ends”
Baltimore News Post , 7 de maig de 1945
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/8
“Alemanya ha capitulat” / “Alemania ha capitulado” / “Germany has surrendered”
El Noticiero Universal , 7 de maig de 1945
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/9
“La guerra s'ha acabat” / “La guerra ha terminado” / “ War is over”
La Prensa , 15 d'agost de 1945
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/10
“Pau” / “Paz” / “Peace”
15 d'agost de 1945
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

255/13
“Saigon es rendeix a Vietcong, la retirada acaba amb el paper dels Estats Units” / “Saigon se rinde a Vietcong, la retirada termina con el papel de los Estados Unidos” / “Saigon surrenders to Vietcong, withdrawal ends role of U.S.”
30 d'abril de 1975
Imprès
Col·lecció Josep Bosch, Ginebra

125
Albert Gusi i Las

“Solana ordena que comencin els bombardejos contra Iugoslàvia”, Kosovo, 24 de març de 1999/ “Solana ordena que empiecen los bombardeos contra Yugoslavia”, Kosovo, 24 de marzo de 1999 / “Solana orders the bombing of Yugoslavia to commence”, Kosovo, 24 March 1999.

"L'OTAN ataca Iugoslàvia", Kosovo, 25 de març de 1999 / "La OTAN ataca a Yugoslavia", Kosovo, 25 de marzo de 1999 / “NATO attacks Yugoslavia”, Kosovo, 25 March 1999.

“L'OTAN amenaça Milosevic de destruir tot l'exèrcit serbi”, Kosovo, 26 de març de 1999/ ”L'OTAN amenaza a Milosevic de destruir todo el ejército serbio", Kosovo, 26 de marzo de 1999 / "NATO threatens Milosevic with the destruction of the entire Serbian army", Kosovo, 26 March 1999

“Augmenta la repressió indiscriminada de Milosevic contra els civils a Kosovo”, Kosovo, 27 de març de 1999 / "Aumenta la represión indiscriminada de Milosevic contra los civiles en Kosovo", Kosovo, 27 de marzo de 1999 / "Milosevic's indiscriminate repression of civilians in Kosovo increases", Kosovo, 27 March 1999.

"L'OTAN estén els bombardejos a les forces militars i de policia sèrbies", Kosovo, 28 de març de 1999 / "La OTAN extiende los bombardeos a las fuerzas militares y policiales serbias", Kosovo, 28 de marzo de 1999 / "NATO extends bombings to military forces and Serb police", Kosovo, 28 March 1999.

"Les represàlies dels serbis a Kosovo obliguen a fugir mig milió de civils", Kosovo, 29 de març de 1999 / "Las represalias de los serbios en Kosovo obligan a huir a medio millón de civiles", Kosovo, 29 de marzo de 1999 / "Serbian reprisals in Kosovo force half a million civilians to flee", Kosovo, 29 March 1999.

“Milosevic assassina dos negociadors de pau kosovars en plena neteja ètnica”, Kosovo, 30 de març de 1999 / "Milosevic asesina a dos negociadores de paz kosovares en plena limpieza étnica", Kosovo, 30 de marzo de 1999 / “Milosevic murders two Kosovan peace negotiators at the height of the ethnic cleansing programme", Kosovo, 30 March 1999.

"Cop al cervell de la neteja ètnica", Kosovo, 4 d'abril de 1999 / "Golpe al cerebro de la limpieza étnica", Kosovo, 4 de abril de 1999 / “ Blow to the brain of ethnic cleansing”, Kosovo, 4 April 1999
Imatge fotogràfica obtinguda a partir de la crema del diari Avui damunt de paper fotogràfic / Imagen fotográfica obtenida a partir de la quema del diario Avui sobre papel fotográfico / Photographic image obtained by transferring the newspaper Avui onto photographic paper.
Col·lecció de l'artista

Durant la guerra de Kosovo l'artista Gusi i Las va cremar la primera pàgina del diari Avui directament sobre paper fotogràfic. El resultat són aquestes conflagracions congelades que il·lustren una guerra virtual que en gran part es va lliurar als mateixos mitjans de comunicació.

Durante la Guerra de Kosovo el artista Albert Gusi Las quemó las portadas del diario Avui directamente sobre papel fotográfico. El resultado son estas conflagraciones congeladas que ilustran una guerra virtual que en gran parte se libró en los propios medios de comunicación.

During the Kosovo War, the artist Gusi i Las transferred the front pages of the newspaper Avui directly onto photographic paper. The results are these frozen moments of warfare which illustrate a virtual war which was mainly fought in the media.

92.29
Hubert Lanzinger
El banderer – Hitler amb armadura / El abanderado – Hitler con armadura / The flag bearer- Hitler in armor
1934
Oli sobre fusta
National Museum of the US Army, Army Art Collection, Washington

Aquesta pintura de Hubert Lanzinger pertany al fons d'art nacionalsocialista alemany, requisat al final de la Segona Guerra Mundial, i encara forma part de la col·lecció d'art de l'exèrcit dels Estats Units a Washington. El tall a la cara de Hitler és una empremta de la història, una ganivetada de baioneta clavada per un soldat nord-americà en trobar el retrat en un edifici oficial.

Esta pintura de Hubert Lanzinger pertenece al fondo de arte nacionalsocialista alemán requisado al final de la Segunda Guerra Mundial y forma aún parte de la colección de arte del Ejercito de Estados Unidos en Washington. El corte en la cara de Hitler es una huella de la historia, una cuchillada de bayoneta asestada por un soldado norteamericano al encontrarse el retrato en un edificio oficial.

This painting by Hubert Lanzinger is part of the German National Socialist Art Collection seized at the end of the Second World War and is still part of the US Army's art holdings in Washington. The cut on Hitler's face is a trace of history, the result of a bayonet thrust made by a US soldier when he came across the portrait in an official building.

185.2
Comunicat del fi de la Guerra Civil, 1 d'abril de 1939 / Ultimo parte de guerra del general Franco, 1 de abril de 1939 / Document marking the end of the Civil War, 1st April 1939
Paper, tinta cal·ligràfica i tinta d'impressió
Museo del Ejército, Madrid

307/1
Franch Clapers
Camí de l'exili / Camino del exilio / The road to exile
1940
Dibuix a tinta xinesa i procediment mixt
Arxiu Nacional de Catalunya. Arxiu Guerra y Exilio. Centro Español de Moscú, Sant Cugat del Vallès

183.6
Evgueni Jaldei
Els combatents soviètics hissen la bandera de la victòria al Reichstag / Los combatientes soviéticos hizan la bandera de la victoria en el Reichstag / Soviet fighters raise the victory flag over the Reichstag
Berlín, 2 de maig de 1945
AKG Images, Berlín

Aquesta fotografia ha fet la volta al món. Tanmateix, com la de Rosenthal amb la bandera hissada pels marines a Iwo Jima dos mesos abans, és una posada en escena. Jaldei va arribar al Reichstag quan ja l'havien pres. Decidit a captar el moment de la conquesta, com que no disposava d'una bandera de debò, en duia una de fabricada amb unes estovalles amb la qual va fer posar dos soldats.

Esta fotografía de Jaldei, uno de los mejores fotógrafos rusos de la Segunda Guerra Mundial, ha dado la vuelta al mundo y sin embargo, al igual que la de Rosenthal de la bandera levantada por los marines en Iwo Jima dos meses antes, es una puesta en escena. Jaldei llegó al Reichstag después de su toma. Decidido a captar el momento de la conquista, al no disponer de una bandera real, llevaba una fabricada con un mantel con la que hizo posar a dos soldados.

This photograph has been seen worldwide, yet, just like Rosenthal's photograph of the flag being raised by the marines on Iwo Jima two months earlier, it depicts a staged event. Khaldei arrived at the Reichstag after it had been taken. He was determined to capture the moment of the conquest and, as there were no real flags available, he used a tablecloth he had brought with him as a flag, and pictured two soldiers raising it over the building.

152.8
Bandera que va onejar a Berlín sobre una de les cases / Bandera que ondeó en Berlín sobre una de las casas / Flag which flew over one of the houses in Berlin
1945
Tela de cotó i tinta
Central Armed Forces Museum, Moscou

Quan les tropes soviètiques van prendre Berlín el seu últim objectiu va ser el Reichstag, on van onejar diverses banderes roges hissades per soldats de les diferents unitats que van participar en la batalla, cap de les quals és la que es veu a la famosa fotografia de Jaldei.

Cuando las tropas soviéticas tomaron Berlín su último objetivo fue el Reichstag. Allí ondearon varias banderas rojas izadas por soldados de las diferentes unidades participantes en la batalla, ninguna de las cuales es la que puede verse en la famosa fotografía de Evgueni Jaldei.

When the Soviet troops took Berlin, their final objective was the Reichstag. A number of red flags, raised by soldiers from the different units taking part in the battle, flew over the building, but the one pictured in the famous photograph by Evgeni Khaldei is not among them.

175/1
Fragments corresponents al bigoti d'un gran retrat ceràmic de Saddam Hussein enderrocat l'abril del 2003 pels xiïtes de Basora, la primera ciutat iraquiana presa per les tropes nord-americanes i britàniques / Fragmentos, correspondientes al mostacho, de un gran retrato cerámico de Saddam Hussein derribado en abril de 2003 por los chiítas de Basora, la primera ciudad iraquí tomada por las tropas estadounidenses y británicas
Col·lecció Plàcid Garcia-Planas, Barcelona

152.38
Zhúkov N.N
La defensa esta escoltant, de la serie “Dibuixos del judici de Nuremberg” / La defensa esta escuchando, de la serie “Dibujos del juicio de Nuremberg” / The defence is listening, from the series “Drawings of the Nuremberg trials”
1946
Paper i llapis
Central Armed Forces Museum, Moscou

5/37
Bolígraf de la firma de la rendició japonesa / Bolígtafo de la firma de la rendición japonesa / Pen from signing of Japanese surrender
Segona guerra mundial
Metall i vulcanita
Imperial War Museum, Londres

110.2
Maletí mèdic de Magda Goebbels / Maletín médico de Magda Goebbels / Magda Goebbels' medical bag
1945
Pell de cocodril i acer
Military Historical Museum, Sant Petersburg

En aquest maletí mèdic Magda Goebbels va guardar el verí que va emprar per matar els seus fills, llevat del més gran, abans de suïcidar-se amb el seu marit Joseph Goebbels, ministre de Propaganda, al búnquer de Hitler mentre les tropes soviètiques ocupaven la capital de Reich l'abril del 1945.

En este maletín médico Magda Goebbels guardó el veneno utilizado para matar a sus hijos, con excepción del mayor, antes de suicidarse con su marido Joseph Goebbels, ministro de Propaganda, en el búnker de Hitler mientras las tropas soviéticas tomaban la capital del Reich en abril de 1945.

This is the medical cabinet where Magda Goebbels kept the poison used to kill her children, with the exception of the eldest child. She then committed suicide in Hitler's bunker with her husband, the Propaganda Minister Joseph Goebbels, while the Soviet troops took control of the capital of the Reich in April 1945.

152/4
Creus de ferro / Cruces de hierro / Iron crosses
Model del 1939
Central Armed Forces Museum, Moscou

Algunes de las condecoracions abandonades pels alemanys en retirar-se del front rus abans de ser concedides als seus destinataris potencials. La gran quantitat que se'n va fabricar per endavant denota la confiança absoluta en una victòria que mai no va arribar.

Algunas de las condecoraciones abandonadas por los alemanes al retirarse del frente ruso antes de que pudieran ser otorgadas a sus destinatarios potenciales. La gran cantidad que se fabricó de antemano denota la absoluta confianza en una victoria que nunca llegó.

Some of the decorations abandoned by the Germans when retreating from the Russian front before they could be awarded to their potential recipients. The huge quantity manufactured in advance indicates absolute confidence in a victory that never came.

32.29
Standish Backus
Després de firmar la rendició / Tras firmar la rendición / Following the signing of surrender documents
1945
Ploma i tinta
Navy Art Collection, Naval Historical Center, Washington

Aquest dibuix documenta els moments immediatament posteriors a la signatura de la rendició japonesa, els primers instants de pau declarada.

Este dibujo documenta los momentos inmediatamente posteriores a la firma de la rendición japonesa, los primeros instantes de paz declarada.

This drawing records the moments just after the Japanese surrender was signed, the first instants of declared peace

29.4
Mijail Jmelko
El triomf del poble conqueridor / El triunfo del pueblo conquistador / The triumph of the conquering people
1949
Oli sobre tela
Tretyakov Gallery, Moscou

152.9 (1)
Estendard alemany de la 2a. divisió, 37è. regiment d'artilleria / Estandarte alemán de la 2ª división, 37º regimiento de artillería / German standard from the second division of the 37th artillery regiment
1941-1945
Seda
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/9,3
Estendard alemany del 2n. batalló del 14è. regiment de tancs / Estandarte alemán del 2º batallón del 14º regimiento de tanques / German standard of the second battalion of the 14th tank regiment
1941-1945
Seda rosa, brodat, serrell, cinta commemorativa amb borles
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/9,4
Estendard alemany del 2n. batalló del 57è. regiment d'artilleria / Estandarte alemán del 2º batallón del 57º regimiento de artillería / German standard of the second battalion of the 57th artillery regiment
1941-1945
Seda vermella, borodat, serrell a l'asta amb una anella del batalló
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/9,5
Estendard alemany del 29è regiment de cavalleria / Estandarte alemán del 29º regimiento de caballería / German standard of the 29th cavalry regiment
1941-1945
Seda groga, brodat, serrell, cinta commemorativa amb borles
Central Armed Forces Museum, Moscou

152/9,6
Estendard alemany del 6è regiment de tancs / Estandarte alemán del 6º regimiento de tanques / German standard of the 6th tank regiment
1941-1945
Seda rosa, brodat, serrell, cinta commemorativa amb dues plaques de metall platejades
Central Armed Forces Museum, Moscou

 

MEMÒRIA / Memoria / Memory

203.1
Alfredo Jaar
Projecte de Rwanda. Fotografies reals / Proyecto de Ruanda. Fotografías reales / Real pictures. Rwanda project
1995
Caixes fotogràfiques amb text, fotografies cibachrome
Cortesia de l'artista

Jaar va ser a Rwanda l'agost de 1994, després de les massacres, i va fer més de tres mil fotografies. De tornada a Nova York no les volia mirar ni exhibir per no caure en la pornografia de la violència. Per a aquesta instal·lació, exposada per primer cop al Museum of Contemporary Photography de Chicago el gener de 1995, va elegir seixanta fotografies de diferents aspectes del genocidi. Per plantejar si l'horror es pot representar, construeix un «cementiri d'imatges» que evidencia una doble pèrdua i enterrament: de la imatge que no veiem i de l'esdeveniment enterrat dins la fotografia. Cada descripció escrita sobre la caixa, a tall d'epitafi, diu aquestes dues absències.

Jaar estuvo en Ruanda en agosto de 1994, tras las masacres, y tomó más de tres mil fotografías. De regreso a Nueva York no las quería mirar ni exhibir, para no caer en la pornografía de la violencia. Para esta instalación, expuesta por primera vez en el Museum of Contemporary Photography de Chicago en enero de 1995, eligió sesenta fotografías de diferentes aspectos del genocidio. Para plantear si se puede representar el horror, construye un «cementerio de imágenes», que evidencia una doble pérdida y enterramiento: de la imagen que no vemos y del acontecimiento enterrado en la fotografía. Cada descripción escrita sobre la caja, en forma de epitafio, dice estas dos ausencias.

Jaar was in Rwanda in August 1994, after the massacres, and took over 3,000 photographs. On returning to New York he did not even want to look at them or exhibit them, to avoid lapsing into the pornography of violence. For this installation, first exhibited at the Chicago Museum of Contemporary Photography in January 1995, he chose 60 photographs showing different aspects of the genocide. In order to consider whether it is possible to depict horror, he builds a “cemetery of images” which evidences a dual loss and burial: the loss of the image which we cannot see, and the event buried in the photograph. Each description written on the box, in the style of an epitaph, speaks of both these absences.

203/2
Alfredo Jaar
Projecte de Rwanda. Fotografies reals (Ruzizi) / Proyecto de Rwanda. Fotografías reales (Ruzizi) / Rwanda Project. Real Pictures (Ruzizi)
1995 Caixes fotogràfiques amb text, fotografies cibachrome
Cortesia de l'artista

203/3
Alfredo Jaar
Projecte de Rwanda. Fotografies reals (Katale) / Proyecto de Rwanda. Fotografías reales (Katale) / Rwanda Project. Real Pictures (Katale)
1995
Caixes fotogràfiques amb text, fotografies cibachrome
Cortesia de l'artista

203/4
Alfredo Jaar
Projecte de Rwanda. Fotografies reals (Nyagazambu) / Proyecto de Rwanda. Fotografías reales (Nyagazambu) / Rwanda Project. Real Pictures (Nyagazambu)
1995
Caixes fotogràfiques amb text, fotografies cibachrome
Cortesia de l'artista

204/1
Alfredo Jaar
Projecte de Rwanda. Fotografies reals (Rubavu) / Proyecto de Rwanda. Fotografías reales (Rubavu) / Rwanda Project. Real Pictures (Rubavu)
1995
Caixes fotogràfiques amb text, fotografies cibachrome
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

204/2
Alfredo Jaar
Projecte de Rwanda. Fotografies reals (Ntarama) / Proyecto de Rwanda. Fotografías reales (Ntarama) / Rwanda Project. Real Pictures (Ntarama)
1995
Caixes fotogràfiques amb text, fotografies cibachrome
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

75.25
Gilles Peress
Fosa comú en una granja col·lectiva a Pilica, prop de Srebrenica / Fosa común en una granja colectiva a Pilica, cerca de Srebrenica / Mass grave in collective farm in Pilica, near Srebrenica
1996
Muntatge fotogràfic
Gilles Peress / Magnum Photos / Contacto

El 1996, Gilles Peress va fotografiar la campanya d'exhumació de les fosses comunes de milers de víctimes de la matança de Srebrenica, Bòsnia, a mans de les milícies serbobosnianes liderades pel general Ratko Mladic. La campanya, la dirigia William Haglund, antropòleg forense del Tribunal de Crims de Guerra de la Haia.
El juliol del 1995, milers d'homes i nois musulmans van ser assassinats al llarg del “sender de vida i mort” entre Srebrenica i Tuzla. “Quant de temps creieu que es trigarà a recollir les despulles del camí?”, vaig demanar a Masovic. Va pensar la resposta durant un minut: “Potser ho aconseguiran els meus néts d'aquí a unes desenes d'anys”.Gilles Peress, The Graves

En 1996 Gilles Peress fotografió la campaña de exhumación de las fosas comunes de miles de víctimas de la masacre cometida en Srebrenica, Bosnia, por las milicias serbo-bosnias lideradas por el general Ratko Mladic. La campaña estaba dirigida por Willian Haglund, antropólogo forense del Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya.
En Julio de 1995, miles de hombres y muchachos musulmanes fueron asesinados a lo largo del “sendero de vida y muerte” entre Srebrenica y Tuzla.“¿Cuánto tiempo creéis que se tardará en recoger los despojos del camino?”, pregunté a Masovic. Caviló su respuesta durante un minuto: “Quizás lo consigan mis nietos dentro de algunas décadas”. Gilles Peress, The Graves , 1998.

In 1996, Gilles Peress photographed the exhumation of the mass graves of the thousands of victims of the massacre carried out in Srebrenica, Bosnia, by the Serbo-Bosnian militias led by General Ratko Mladic. The exhumation programme was supervised by William Haglund, a forensic anthropologist at the War Crimes Tribunal in the Hague.
In July 1995, thousands of Muslim men and boys were killed along the “Trail of Life and Death” which stretches from Srebrenica to Tuzla. “How long do you think it will take to gather all the remains from the trail?” I asked Masovic. He thought for a minute. “My grandchildren could be doing this, decades from now.”, Gilles Peress, The Graves , 1998.

105/2
Christine Spengler
Cementiri de màrtirs a l'Iran / Cementerio de mártires en Irán / Martyrs' cemetery in Iran
1979
Fotografia
Cortesia de l'artista

207.10
Francesc Torres
Memorial
1992
24 fusells d'assalt M16, 24 barrets, 1 prestatgeria de fusta, 2 aplics, llibres, televisió i vídeo
Col·lecció de l'artista, Barcelona

“Memorial” es va estrenar al Hirshhorn Museum de Washington el 1992, coincidint amb el primer aniversari de la guerra del Golf. Aquest cementiri de campanya, amb la seva flama perpètua proporcionada per un pou de petroli kuwaitià incendiat, fa referència a la responsabilitat de la societat civil en democràcia per les guerres lliurades en nom seu. També al fet que la primera víctima de la guerra sigui, moltes vegades, la veritat i, per això, que una de les imatges més emblemàtiques d'aquella guerra fos la «neu» televisiva al final de cada vol de míssil intel·ligent. Els llums de paret ens recorden que la història succeeix com a tragèdia i es repeteix com a farsa, tot i que en aquest cas potser hi va anar al contrari.

“Memorial” se estrenó en el Hirshhorn Museum de Washington en 1992, coincidiendo con el primer aniversario de la Guerra del Golfo. Este cementerio de campaña, con su llama perenne proporcionada por un pozo de petróleo kuwaití incendiado, hace referencia a la responsabilidad de la sociedad civil en democracia por las guerras libradas en su nombre. También a que la primera víctima de la guerra sea, muchas veces, la verdad y por ello una de las imágenes más emblemáticas de aquella guerra fuera la «nieve» televisiva al final de cada vuelo de misil inteligente. Las lámparas de pared nos recuerdan que la historia sucede como tragedia y se repite como farsa, aunque en este caso quizá fuera al contrario.

“Memorial” was presented at the Hirshhorn Museum in Washington in 1992, tying in with the first anniversary of the Gulf War. This military cemetery, with its eternal flame supplied by a Kuwaiti oil well which had been set alight, refers to the responsibility of democratic civil society in the wars waged in their name. It also alludes to the fact that the truth is often the first victim of war and, consequently, one of the most emblematic images of that war was the televised “snow” seen at the end of every smart missile launch. The wall lights remind us that history unfolds as a tragedy and repeats itself as a farce, although in this case perhaps the opposite was true.

174.3
José María Rosa i María Bleda
Covadonga, any 718 / Covadonga, año 718 / Covadonga, year 718
1996
Fotografia de color sobre alumini, suport rígid de cotó i text serigrafiat
Col·lecció dels artistes

174.4
José María Rosa i María Bleda
Prop d'Almansa, 25 d'abril de 1707 / Cerca de Almansa, 25 de abril de 1707 / Near Almansa, 25 April 1707
1994
Fotografia de color sobre alumini, suport rígid de cotó i text serigrafiat
Col·lecció dels artistes

174.5
José María Rosa i María Bleda
Pic de la mort / Pico de la muerte / Death peak
1995
Fotografia de color sobre alumini, suport rígid de cotó amb text i marc de fusta
Col·lecció dels artistes